Wat ACTAsia in 2023 heeft bereikt

De doelstelling van ACTAsia is: “het bevorderen van compassie en empathie in Aziatische samenlevingen door educatie ten behoeve van kinderen, consumenten en professionals”

In 2023 hebben we harder dan ooit gewerkt om onze doelen te bereiken. Tegen een achtergrond van wereldwijde onzekerheid en een milieucrisis zijn de onderwijsprogramma’s van ACTAsia belangrijker dan ooit.

In 2023 heeft ACTAsia weer een groter aantal kinderen, consumenten en professionals bereikt met onze visie op een meer compassievolle wereld voor dieren, mensen en het milieu. De bestaande evenementen en programma’s van ACTAsia zijn in 2023 vernieuwd en blijven groeien en ze hebben een nog breder publiek bereikt.

Het is onmogelijk om een opsomming te geven van alles wat ACTAsia in 2023 heeft behaald, maar we willen graag een aantal van onze belangrijkste activiteiten eruit lichten.

 

Eerste kwartaal:

 1. In 2023 bracht de samenwerking tussen ACTAsia en het London College of Fashion een transformerend effect teweeg in de wereld van de mode. Via ons samenwerkingsverband Collaborative Challenge trokken we op met een aantal van de beste studenten ter wereld en gaven we hun de kans om de mode-industrie uit te dagen en opnieuw vorm te geven. Hiermee werd het belang benadrukt van de samenwerking tussen ACTAsia en een van de beste modeopleidingen ter wereld. Het geeft ook aan hoe groot het potentieel is voor positieve verandering in de wereldwijde mode-industrie en stelt het toekomstige professionals en voorlopers in de mode in staat om door middel van onderwijs en innovatie meer te leren over de problemen rond het gebruik van bont. Het werk was echt inspirerend!
 1. ACTAsia publiceerde met officiële goedkeuring de lesplannen voor het vierde lesjaar van haar Caring for Life-onderwijs voor kinderen (CFL) in het Chinees. Zo konden 2399 kinderen in het vierde lesjaar belangrijke nieuwe vaardigheden opdoen over de wereld om hen heen en leren wat het belang is van compassievol gedrag.  De onderwerpen die in de lesplannen naar voren kwamen waren onder andere stadsafval, de persoonlijke milieuvoetafdruk, exotische dieren als huisdier, maatschappelijke achterstand en persoonlijke beperkingen. Dit leverde duidelijk resultaat op in de vorm van verbeterde kennis en empathie ten opzichte van mensen, dieren en het milieu. De leerkrachten zagen ook hoe de kinderen, die positief betrokken waren, actief deelnamen aan de lessen. Dit is belangrijk voor de toegankelijkheid van het programma en voor het behoud van de integriteit van ons curriculum in China. Het betekent ook een stap dichter bij ons doel om de CFL-cursus op te nemen in het nationale curriculum.
 2. Met trots maakte ACTAsia bekend hoezeer haar baanbrekende Caring for Life (CFL)-onderwijsprogramma resultaat oplevert doordat we het programma voortdurend evalueren. Meer dan tien jaar geleden begon de samenwerking tussen ACTAsia en Bill Samuels, een pionier op het gebied van onderzoek naar humaan onderwijs in Azië. Zijn baanbrekende werk leidde tot ons eerste succesverhaal van het jaar, dat de opmerkelijke resultaten laat zien die zijn geboekt bij het aanleren van humaan gedrag en bij het stimuleren van positief sociaal gedrag onder studenten in Oost-China.
Caring for Life-onderwijs aan kinderen

Tweede kwartaal:

 1. Het Compassion in Fashion Forum van ACTAsia bereikte een historische mijlpaal: het werd gevolgd door 105.000 mensen, het grootste online publiek tot nu toe. Toonaangevende sprekers spraken over de dringende noodzaak om te werken aan een bontvrije toekomst en riepen op tot verandering temidden van alle wreedheid, het afval en de CO2-uitstoot van de mode-industrie. Het succes van het Forum bevestigde de belangrijke rol die ACTAsia speelt binnen de professionele mode-industrie en haar vermogen om bij partijen veranderingen teweeg te brengen. Het Forum werd ook gezien als een drijvende kracht voor een meer compassievolle en duurzame toekomst in de Chinese mode-industrie.
 1. Ons team leverde samen met vijf veterinaire trainers een buitengewone prestatie door een uitdagende reis te ondernemen naar de verre en hooggelegen Chinese provincie Qinghai om daar een cruciale veterinaire training te geven. De theoriedag van deze essentiële training door ACTAsia aan dierenartsen werd persoonlijk bijgewoond door 70 dierenartsen, terwijl nog eens meer dan 2000 Chinese dierenartsen online deelnamen.  Deze training vormde een belangrijke stap in het bevorderen van veterinaire kennis en expertise.  De hulp die ACTAsia bood aan een afgelegen regio in nood betekende een enorme verbetering van het dierenwelzijn en van de bestrijding van zoönosen zoals hondsdolheid.
 1. Meer dan 34.000 kinderen in onze pioniersscholen in China vierden Earth Day. In het kader van het thema van dit jaar, “Investeer in onze planeet”, namen kinderen deel aan leuke maar betekenisvolle activiteiten over het ernstige probleem van klimaatverandering. Het Earth Day-programma stimuleert niet alleen het milieubewustzijn en de bescherming van dieren, maar stelt de volgende generatie ook in staat om actief te investeren in het welzijn van onze planeet.
Veterinaire opleiding ‘Vets for Change’

 

Derde kwartaal:

 1. De Plant Forward-campagne 2023 van ACTAsia maakte in het tweede jaar een opmerkelijke groei door met meer dan 10 miljoen bezoeken op sociale media. De in vijf talen gevoerde campagne was de eerste campagne voor een plantaardige levensstijl in Azië. Door Plant Forward konden we ons bereik uitbreiden naar negen landen. De campagne werd gevoerd in samenwerking met onze Compassionate Choices Network-partners, trok meer dan 1,4 miljoen mensen en inspireerde Aziatische consumenten om de voordelen van een plantaardige, duurzame levensstijl te omarmen. (Meer daarover hieronder).
 1. Samen met de wereldwijde voedselgigant Oatly had ACTAsia de eer om Chloe Lin te ontvangen tijdens onze jaarlijkse Plant Forward-campagne in september 2023. Deze samenwerking, die geworteld is in onze gedeelde waarden op het gebied van duurzaamheid, pleit voor plantaardige diëten, het verminderen van CO2-uitstoot, het tegengaan van klimaatverandering en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit. Lang na dit evenement werpt deze alliantie nog zijn vruchten af. We willen bijdragen aan een duurzamere toekomst door het pleiten voor een plantaardig leven en door dringende milieuproblemen aan te pakken.
 2. Met het Compassion in Fashion Forum heeft ACTAsia op de Shenzhen Fashion Week blijvend resultaat geboekt door belangrijke veranderingen teweeg te brengen in zowel individuele keuzes als in praktijken binnen de sector. Het International Fur Free Sustainable Fashion Festival (9e Internationaal Duurzame Bontvrije Mode Festival) had als thema: “From Fur Free to ESG” (Van bontvrij naar ESG (Environmental, Social en Governance, ofwel milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur)). ESG laat zien hoe de producten en diensten van een bedrijf bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Het thema bracht experts en pleitbezorgers samen die de noodzaak van samenwerking, het ontwikkelen van strategieën en het mobiliseren van verandering naar een meer zorgzame toekomst aan de orde stelden. Een baanbrekende toevoeging aan Shenzhen Fashion Week 2023 was een levensstijl-tentoonstelling die bontvrije merken toonde naast plantaardig voedsel, diervriendelijke cosmetica en levensstijlmerken.
Belangrijke sprekers ‘Plant Forward’

 

Vierde kwartaal:

 1. Het Consumer Fur Survey (Consumentenonderzoek over bont) van ACTAsia is het meest uitgebreide onderzoek in zijn soort onder Chinese consumenten van bont sinds 2018. De resultaten ervan werden gepubliceerd na uitgebreide onderzoeken naar het bontgebruik en de consumententrends in China. De bevindingen van 2023 onthulden zorgwekkende verschuivingen in de houding ten opzichte van bont. Infographics belichten de huidige trends en houdingen ten opzichte van bont. De resultaten van het onderzoek benadrukken de cruciale rol van onderzoek bij het begrijpen van de veranderende behoeften. Ons onderzoek is van vitaal belang bij het voorlichten van consumenten en bij het op weg helpen van de branche naar een meer diervriendelijke toekomst waarin men zich bewust is van de feiten.
 1. Met One Health draagt ACAsia de noodzaak tot verandering uit. Het multidisciplinaire onderzoekstijdschrift Frontiers in Animal Science publiceerde een wetenschappelijk artikel over One Health en de implicaties ervan voor de pelsdierhouderij, waarin het werk van ACTAsia werd geciteerd. Deze erkenning weerspiegelt onze niet aflatende inzet voor het One Health-principe, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als: “een geïntegreerde, verenigende aanpak om de gezondheid van mensen, dieren en het milieu in balans te brengen en te optimaliseren”. ACTAsia is voorstander van het belang van een One Health-concept en Pei heeft op veel internationale conferenties over dit onderwerp gesproken.
 2. Het Caring for Life (CFL) onderwijsprogramma van ACTAsia heeft zijn onmisbare waarde aangetoond door erkenning in het International Journal of Educational Research. Dit zeer invloedrijke en gerespecteerde academische publicatieplatform onderzocht het effect van het Caring for Life-onderwijs aan kinderen. In het artikel “Learning to Care” werden de effecten van het CFL-programma op de cognitieve empathie van leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs grondig geëvalueerd. Het collegiaal getoetste artikel benadrukte hoe het programma niet alleen de empathie van kinderen verbeterde, maar ook de resultaten op het gebied van welzijn.
Consumentenonderzoek over bont in het Engels

 

Plant Forward – de grote campagne van ACTAsia in 2023

De Plant Forward-campagne van ACTAsia – nu in het tweede jaar – omvatte negen Aziatische landen en bereikte 14,5 miljoen mensen via impressies in de sociale media. Deze gedurfde en innovatieve campagne werd vorig jaar gelanceerd om Aziatische consumenten te inspireren om de voordelen van een duurzame, plantaardige levensstijl te ontdekken. Pei sprak gepassioneerd over haar visie op Plant Forward, dat gedurende twee weken wordt georganiseerd in samenwerking met het Compassionate Choices Network (Netwerk voor Kiezen met Compassie) van ACTAsia. Plant Forward bood inspirerende lezingen van gezondheidsdeskundigen, live kookdemonstraties en gastsprekers die hun ervaringen deelden over lokale, duurzame oplossingen op verschillende locaties in Azië. Plant Forward 2023 spoorde Aziatische consumenten ook aan om deel te nemen aan een uitdaging om duurzaam te leven door tien dagen lang anders te eten.

 

 

Wat ACTAsia wil bereiken in 2024:

 • Het volledige Caring for Life-curriculum voor basisscholen uitgeven in het Chinees
 • Nog meer kinderen betrekken bij onze Earth Day-evenementen
 • Meer kinderen op het Chinese platteland bereiken door onderwijs te geven over compassie en empathie
 • De consumentenonderzoeken naar de gevolgen van het gebruik van bont in de mode in China voortzetten (zowel kwantitatief als kwalitatief)
 • Het 10e Fur Free Sustainable Fashion Festival (Internationaal Duurzame Bontvrije Mode Festival) houden met samenwerkingsverbanden binnen de hele sector
 • Meer modemerken toevoegen aan het Fur Free Retailer scheme (Verbond van Bontvrije Verkopers)
 • Het Compassionate Choices Network (Netwerk voor Kiezen met Compassie) verder uitbouwen, zodat gelijkgestemde groepen in Azië kunnen samenwerken
 • De Plant Forward 2024-campagne lanceren en meer mensen in Azië bereiken met de boodschap dat plantaardig de toekomst is
 • Doorgaan met de samenwerking met de lokale overheid bij de uitrol van “Train The Trainer” dierenartsopleidingen op het Chinese platteland.
 • Meer universiteitsstudenten en jonge professionals bereiken om zich in te schrijven voor ACTAsia’s cursus over duurzame bontvrije mode in China
 • Verder werken aan een wereld van mededogen voor dieren, mensen en het milieu

 

 

2023 in cijfers: