De geschiedenis van ACTAsia

ACTAsia is in 2006 opgericht met als doel het helpen ontwikkelen van zorgzame samenlevingen in Azië die alle levensvormen respecteren.

Opgezet door Pei Su samen met een dierenarts uit India, ontwikkelde ACTAsia zich verder onder het leiderschap van haar Aziatische oprichters. Pei studeerde af aan de business school in Taiwan, en het leven leidde haar naar dierenwelzijn en het Verenigd Koninkrijk, waar ze een universitaire graad behaalde in de sociologie.  De combinatie van het begrip van de Aziatische cultuur en internationale ervaring voorzag ACTAsia’s oprichters van de kennis om lokale sociale en politieke situatie van samenlevingen mee te nemen in het werk.

Bij aanvang richtte ACTAsia zich gedurende vijf jaar op het vergroten van de slagvaardigheid van lokale dierenbeschermingsorganisaties in China. Financiering en expertise gingen naar het trainen van dierenartsen, en het meer efficient runnen van lokale groepen. In 2011 had ACTAsia een solide netwerk van organisaties opgebouwd in China en goed inzicht in een land dat uit heel verschillende provincies bestaat.

Van links naar rechts Pei Su, Deepashree Balaram, project medewerker Shen Cheng, en China manager Isobel Zhang

Wijlen Prinses Elisabeth de Cröy, die ACTAsia ruimhartig steunde

Pei Su met beschermheer en loyale supporter Markies Federico Spinola

De start van ons werk was alleen maar mogelijk dankzij de steun van twee weldoeners: wijlen Prinses Elisabeth de Cröy en Markies Federico Spinola. Beide supporters steunden de doelstellingen van ACTAsia en verbonden hun naam eraan om te helpen meer aandacht voor de zaak te krijgen.

Tegen 2009 zagen we de noodzaak om dierenwelzijn te promoten bij belangrijke beroepsgroepen – het was zinloos om het publiek voor te lichten over de zorg voor hun huisdieren als dierenartsen daar niet aan meededen. Samen met Dr. Elaine Ong, een Australische dierenarts van Chinese afkomst, lanceerde ACTAsia een trainingsprogramma voor dierenartsen. Tot op de dag van vandaag werken we nauw samen met Dr. Elaine Ong en haar organisatie Vets for Compassion, en ons programma wint aan kracht.

In de begindagen van ACTAsia waren er protesten en demonstraties om mensen meer bewust te maken over de bontproductie, en om meer compassievolle en duurzame mode te stimuleren.

In 2011 lanceerden we Fur Free Life (Bontvrij Leven), gericht op de Chinese consument. De Chinese bontindustrie was aan het uitbreiden en veroorzaakte afschuwelijk lijden voor miljoenen dieren, evenals ernstige milieuverontreiniging. De productie groeide jaar na jaar voor zowel de globale  als de Chinese markt, en we startten voorlichtingscampagnes voor consumenten binnen en buiten China over de werkelijke kosten van het dragen van bont. Als lid van het Fur Free Retailer schema hebben we 30 handelaren in Azie geworven die geen bont meer verkopen en ethisch verantwoorde alternatieven aanbieden.

In 2012 zijn we ons educatieprogramma Caring for Life (Geef om het Leven – GohL) voor kinderen gestart. We hebben een syllabus ontwikkeld om de volgende generatie volwassenen te helpen opvoeden. Onze visie was – en is nog steeds – een generatie die verantwoordelijk is voor de wereld die ze erven, die het belang van vriendelijkheid begrijpt omdat ze als kind emotionele intelligentie hebben ontwikkeld. GohL breidt zich elk jaar uit naar andere provincies in China, inclusief steden, plattelandsgebieden, ouders, leraren en leerlingen.

Tot nu toe richtte ons werk zich uitsluitend op educatie van drie doelgroepen: kinderen, consumenten en professionals. We richtten ons op positieve veranderingen door hen te voorzien van informatie en het begrip dat nodig is om meer compassievolle en meelevende individuen te worden. We gingen door met het delen van professionele expertise onder dierenartsen, het trainen van nieuwe onderwijzers, het uitleggen aan consumenten hoe zij door hun keuzes de schade aan dierenwelzijn en het milieu kunnen beperken en jonge kinderen vriendelijkheid bijbrengen.

Ervaring heeft ons geleerd dat wanneer mensen leren begrijpen hoe mens, dier en milieu met elkaar verbonden zijn, de meerderheid vriendelijkheid verkiest boven wreedheid.

Lesmateriaal sorteren voor humane educatie

Promoten van vaccinaties tegen hondsdolheid en veilige omgang met zwerfdieren

Het vieren van Geef om het Leven educatie in de beginjaren

Het team van lokale dierenbeschermingsorganisaties die het fundament vormden voor onze eerste projecten