Pei Su’s verhaal

Als kind in Azië, groeiden slechts enkelen van ons op met huisdieren. Het was ongebruikelijk om empathie voor dieren te hebben en, nog fundamenteler, het was zelfs ongewoon dat ouders liefde voor hun kinderen toonden.

Als kinderen leerden we respect te hebben voor onze ouders en de autoriteiten, en we leerden over etiquette, maar zelden werd ons geleerd om enig medeleven te tonen voor dieren, of dat dieren überhaupt gevoel hebben. Zodoende groeien vele kinderen in Azië op in de veronderstelling dat dieren er zijn om ons ten dienst te staan, ons te voeden, te vermaken en te kleden; dieren zijn handige ‘bewegende voorwerpen’, een letterlijke vertaling van het Chinese woord voor dier.

Blah blah blah

De verbinding tussen mens, dier en milieu is van vitaal belangIk heb ACTAsia in 2006 mede opgericht met een Aziatische dierenarts om de ontwikkeling van liefdevolle samenlevingen in Azië te ondersteunen. Hoewel er al diverse nonprofit organisaties aandacht schonken aan humanitaire -, dierenwelzijns-, en milieuproblemen door directe actie, vond ik dat de cultuurverschillen te groot waren om te negeren. We moesten accepteren dat verandering niet van de ene op de andere dag zou plaatsvinden en dat actie voeren als een belediging zou worden opgevat. Eerst moeten we maatschappijen laten inzien dat mens, dier en milieu onderling van elkaar afhankelijk zijn. In plaats van kritiek leveren, deden we een stapje terug en keken naar de oorzaken. Het werd duidelijk dat de grootste blinde vlek onwetenheid was, en niet wreedheid.

In China leven 82 miljoen mensen onder de armoedegrens, en 61 miljoen achtergelaten kinderen leven zonder hun ouders, dus onze eerste zorg was om een besef van verantwoordelijkheid en compassie voor anderen te verbreiden.

Met de toekomst in gedachten, is educatie het hart van alles wat we doen. We onderwijzen kinderen over respect en vriendelijkheid, promoten verantwoordelijkheid onder consumenten voor de produkten die ze kopen, en werken samen met invloedrijke professionals bij de overheid, in het onderwijs, rechtsgeleerdheid en veterinaire diensten.

We geloven dat een besef van individuele verantwoordelijkheid effectief is. Door de waarheid te kennen over al het leven op aarde, zullen vele mensen – maar kinderen in het bijzonder – kiezen voor medeleven in plaats van wreedheid.

Meer dan 65.000 kinderen hebben baat gehad bij het Geef om het Leven programma sinds 2012

Giftige chemicaliën die gebruikt worden tijdens de productie van bont vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu

Zelfs onder basale veterinaire omstandigheden zijn goed dierenwelzijn, verdoving, pijnstilling, sterilistaie en rabies vaccinatie mogelijk

We moedigen respect voor alle dieren aan