iCARE

iCARE is ACTAsia’s instituut voor ‘Geef om het Leven’ onderzoek en educatie

iCARE vormt een academisch patform voor ACTAsia’s onderwijs programma’s en onderzoeksprojecten, in samenwerking met internationale universiteiten. Het ondersteunt een holistische benadering in het aankaarten van uitdagingen van leven en van vooruitgang, rekening houdend met de onderlinge verbondenheid tussen mens, dier en het milieu.

iCARE kan bestudeerd worden als onderdeel van een modulaire graad. It kan bijvoorbeeld een onderwerp zijn voor een filosofisch debat onder studenten, een uitgangspunt voor een discussie over overheidsbeleid ten aanzien van welzijn of milieubescherming, of gebruikt worden bij een maatschappelijk debat met afweging van de kosten en baten van welvaart zoals industrialisatie en verstedelijking, en de problemen bij vergrijzing van de bevolking.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van compassie en empathie door academische studies in samenwerking met de medische, veterinaire en sociale wetenschappen
  • Het voltooien van Geef om het Leven educatie curricula voor kleuterscholen, basis- en voortgezet onderwijs
  • Het mogelijk maken van innovatieve ontwikkelingen van Geef om het Leven themata en onderwerpen, door verdergaand onderzoek
  • Het opleiden van leraren tot humane educators door workshops en online lessen
  • Het trainen van dierenartsen in diervriendelijke methoden voor populatiebeheer en gerelateerde ziekten, door workshops en practische projecten
  • Het evalueren van de effectiviteit van Geef om het Leven educatie, inclusief materiaal en trainingsmethode, middels statische analyses
  • Het bevorderen van compassievolle en duurzame life-style keuzes, door consumentenvoorlichting
  • Het mogelijk maken van verdere verdieping door jaarlijkse studiebeurzen en internationale studie bezoeken
  • Het organiseren van een tweejaarlijkse, internationale conferentie om onderzoek en ontwikkeling van Geef om het Leven educatie uit te wisselen

Onze adviseurs zijn:

Professor Emeritus Terence Ryan, University of Oxford
Dr. William Samuels, City University of New York
Dr. Helen Winter, University College of London
Dr. Zhidao Xia, Swansea University Medical School
Dr. Elaine Ong, Boxhill Veterinary Hospital, Melbourne

Professionele training voor dierenartsen volgens een academisch programma, gebaseerd op best practice

Zowel gekwalificeerde leraren als leraren in opleiding hebben de mogelijkheid om Geef om het Leven te studeren aan de universiteit

Onderzoek naar de bontindustrie vormt een wetenschappelijke basis voor onze consumenten voorlichting