Educatie voor kinderen

Geef om het Leven (GohL) is ACTAsia’s unieke lesprogramma voor alle zes jaar van het basisonderwijs.

Dit omvat sociaal welzijn en burgerschap, dierenwelzijn en milieu aspecten, en onderkent de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens.

Geef om het Leven (Caring for Life – CFL) is gebaseerd op de ‘Vier Pijlers voor Educatie’ van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) en is een fundamentele cursus in Leren Samen Leven. Het past in de bredere discipline van humane educatie en ondersteunt het verplichte Chinese schoolcurriculum voor ‘moraal- en kwaliteitsonderwijs’. Het werd warm ontvangen door onderwijsinstanties en onderwijzers sinds de start in 2012.  Hoewel het speciaal voor basisonderwijs in China is ontwikkeld kan het met enige culturele aanpassingen wereldwijd gebruikt worden.

Kinderen leren om veilig en respectvol om te gaan met dieren

Geef om het Leven werkt met onderwijzers en onderwijsinstanties om diverse maatschappelijke problemen aan te kaarten. In de afgelopen decennia heeft de leegloop van het platteland naar de stedelijke gebieden tot diverse veranderingen geleid voor families. En daar zijn kinderen de dupe van.

Het een-kind-per-gezin beleid van 1979 leidde tot een situatie die bekend staat als het Kleine Keizer Syndroom; als enig kind wordt het overladen met aandacht en spullen, zonder gezonde concurrentie van broertjes of zusjes. De Kleine Keizers krijgen altijd hun zin, leren niet om te delen, en hebben moeite om hechte relaties aan te gaan. Nu velen van hen zelf ouders zijn, geven ze dit probleem door aan de volgende generatie.

Aan het andere uiterste, leven 61 miljoen achtergelaten kinderen in afgelegen gebieden van China zonder hun ouders om voor hen te zorgen. Die zijn naar de stad vertrokken om te werken en hebben hun kinderen achtergelaten bij familie of buren, of zelfs zonder volwassenen zodat ze voor elkaar moeten zorgen. Geef om het Leven speelt een belangrijke rol in het geven van enig moreel besef dat nodig is voor de sociale ontwikkeling van deze achtergestelde en kwetsbare kinderen.

De invloed van Geef om het Leven wordt nauwlettend in de gaten gehouden en onafhankelijk geëvalueerd door wetenschappelijke analyses van Dr. William Samuels, en de resultaten worden gedeeld met de Chinese onderwijsautoriteiten. De uitkomsten laten telkens positieve gedragsveranderingen bij kinderen zien na het Geef om het Leven programma.

Begin 2018, is Geef om het Leven educatie:

  • gevolgd door 65.000 kinderen
  • gegeven door bijna 1700 getrainde onderwijzers
  • in 130 scholen
  • en meer dan 20 buurthuizen en vakantiekampen.

In de komende vijf jaar hopen we meer dan 100.000 kinderen in China te bereiken, door duizenden getrainde onderwijzers.

U kunt hier horen wat onze CEO, Pei Su, te zeggen heeft over het Geef om het Leven (Caring for Life) …

Geef om het Leven educatie moedigt kinderen in de klas aan om met elkaar samen te werken

Kinderen die in de stad leven ervaren de natuur door Geef om het Leven

Kinderen leren over de behoeften en het welzijn van gezelschapsdieren