ACTAsia en Oatly: Samenwerken voor een duurzame toekomst

In september 2023 had ACTAsia de eer om Chloe Lin van de wereldwijde voedselproducent Oatly te verwelkomen om te spreken tijdens onze jaarlijkse Plant Forward-campagne.

Chloe werkt sinds 2019 bij Oatly en is verantwoordelijk voor duurzaamheid in China en de regio eromheen. Het webinar was een hoogtepunt van de campagne waarbij consumenten werden geïnformeerd over het vooruitstrevende Oatly en over hoe het bedrijf zich inzet om te komen tot duurzame oplossingen.

ACTAsia’s samenwerking met Oatly voor de Plant Forward-campagne kwam tot stand als gevolg van gemeenschappelijke doelstellingen: het pleiten voor plantaardige diëten, de CO2-uitstoot verminderen, klimaatverandering tegengaan en biodiversiteitsverlies een halt toeroepen.

Wat is Plant Forward?

Plant Forward is een online evenement georganiseerd door het Compassionate Choices Network (CCN) van ACTAsia om Aziatische consumenten te inspireren om de voordelen van een duurzame, plantaardige levensstijl te ontdekken.  ACTAsia wil mensen in Azië laten inzien dat het voedsel dat we eten en de keuzes die we maken in ons dagelijks leven allemaal invloed hebben op het milieu en dieren, maar ook op onze eigen gezondheid. De Plant Forward-campagne draagt bij aan het behalen van wel tien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.

Door samen te werken met wereldwijd actieve partners zoals Oatly kunnen we het bereik van deze campagne vergroten.

 

 

 

Wie en wat is Oatly?

Oatly, een van oorsprong Zweeds bedrijf, is een baanbrekende fabrikant van zuivelalternatieven die een breed assortiment producten op basis van haver produceert. De iconische Oatly-verpakkingen zijn wereldwijd in de schappen van supermarkten te vinden. De consumenten van Oatly onderschrijven de grensverleggende houding van het bedrijf ten opzichte van productverkoop en de planeet. 

Oatly is een wereldwijd bekend merk dat anders denkt dan andere bedrijven door te streven naar een “verschuiving van consumptie van dierlijk naar plantaardig voedsel om zo te helpen bij het redden van onze planeet”.  Deze missie weerspiegelt de doelstelling van Plant Forward om bij te dragen aan een duurzame toekomst door te pleiten voor een plantaardige levensstijl.

 

Chloe Lin van Oatly zet de feiten op een rij

De Chinese markt voor dranken

In 2018 trad Oatly toe tot de Chinese markt. In korte tijd breidde Oatly zijn marktomvang uit en nam het de leiding in de trend naar plantaardige diëten in China. 

Chloe legt uit: “De wereldwijde voedingsindustrie draagt voor 25% tot 30% bij aan de CO2-uitstoot, en dierlijke producten nemen ongeveer 60% hiervan voor hun rekening. De CO2-uitstoot van dierlijke voedingsmiddelen wereldwijd is vergelijkbaar met die van transport. Maar als meer consumenten hun voedingspatroon verleggen van dierlijke naar plantaardige producten, kan dit direct bijdragen aan de wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot. De opkomst van nieuwe soorten plantaardige voedselproducten zoals die van Oatly zorgt ervoor dat mensen aandacht krijgen voor de voedingswaarde en de milieuvoordelen van plantaardige producten.”

Hoe verliep de toetreding van Oatly tot de Chinese markt?

Chloe moest erkennen dat het toetreden van Oatly tot de Chinese markt vijf jaar geleden niet gemakkelijk was. Ze legt uit: ‘Voorheen wisten Chinese consumenten niet wat havermelk was en de feedback uit de markt was erg slecht. Bij ons onderzoek naar de drinkgewoonten van Chinese consumenten richtten we ons op koffiedrinkers, die over het algemeen meer consumeren en relatief gevoelig zijn voor milieukwesties. In minder dan een half jaar veroverde Oatly meer dan 90% van de premium koffiemarkt in Shanghai. Ten eerste smaakt het goed en hebben koffieliefhebbers de ‘havermelk latte’ geaccepteerd. Ten tweede is het erg geliefd bij consumenten die zich zorgen maken over het milieu.

Voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Net als ACTAsia zet Oatly zich in voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit is een geheel van 17 met elkaar verbonden wereldwijde doelstellingen die zijn ontworpen als een “blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen”. 

Chloe is verantwoordelijk voor zowel de zakelijke ontwikkeling als voor duurzaamheid van Oatly in de regio Azië-Oceanië. Chloe legt uit: “Een van de drie kernwaarden van Oatly is duurzaamheid. We gebruiken niet alleen duurzame grondstoffen en verpakkingen, maar we gaan ook op een duurzame manier om met bijproducten en afval. Oatly’s duurzaamheidsdoelstelling voor de lange termijn is om in 2029 een reductie van 70% te bereiken in de klimaatvoetafdruk per liter geproduceerde havermelk ten opzichte van 2019, en we streven actief naar directe emissiereductie.”

 

ACTAsia is blij dat Oatly onze waarden deelt en zich 100% inzet om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling die ten goede komt aan dieren, mensen en het milieu.

Meer manieren waarop Oatly werkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en milieubescherming

Het onderwerp van volledig duurzame oplossingen stond centraal tijdens het webinar. Chloe benadrukte dat Oatly op weg is om ervoor te zorgen dat elk aspect van de toeleveringsketen duurzaam is. Dit omvat de inkoop van koffiebonen en haver, het gebruik van het afval dat ontstaat na het maken van de havermelk en het ervoor zorgen dat de verpakking recyclebaar is. Oatly is ook bezig met een systematische aanpak waarbij hun merk helpt bij het oplossen van milieuproblemen zoals het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Hiermee willen ze op sociaal vlak meer resultaat boeken terwijl ze ook hun economische doelstellingen bereiken.

Ook het verminderen van Oatly’s ecologische voetafdruk stond hoog op de agenda. Oatly sprak over hernieuwbare energie voor hun productiefaciliteiten en het productieproces. Chloe legde uit dat Oatly probeert om transport te verminderen en de CO2-voetafdruk te verkleinen door het gebruik van lokale grondstoffen, lokale fabrieken en lokale productie.  

Tijdens het webinar sprak Chloe vol enthousiasme over Oatly’s inzet voor duurzaamheid. Oatly is zich zeer bewust van het belang van ESG (Environmental, Social en Governance, ofwel milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur)) en beseft hoe belangrijk het is om in het bedrijf beslissingen te nemen die positief zijn voor mensen en de planeet en die deel uitmaken van een goede bestuurscultuur.

Samenwerken aan een betere toekomst

Het was een genoegen voor ACTAsia om Chloe Lin te gast te hebben op ons Plant Forward evenement.  Haar toespraak was verhelderend en inspirerend. Zoals Oatly verklaart: “Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om te werken aan de samenleving die mensen nastreven. De samenwerking tussen ACTAsia en Oatly is het bewijs van de kracht van samenwerking bij het bevorderen van duurzaamheid. 

We verheugen ons op de voortzetting van onze samenwerking met een bedrijf dat wereldwijd actief is en dat net als wij kiest voor een wereld die goed is voor zowel mensen als voor dieren en het milieu.

Als je geïnspireerd bent door de doelen van ACTAsia en Oatly en wilt helpen om positieve verandering teweeg te brengen, zou je dan een donatie willen doen aan ACTAsia? Jouw bijdrage draagt direct bij aan onze activiteiten en zorgt voor duurzame verandering op de lange termijn. Help ons ons doel te bereiken en te komen tot een vriendelijkere toekomst voor dieren, mensen en onze planeet. Klik hier om te doneren

 

 

 

Voel je je geïnspireerd door ons werk en wil je helpen om een positieve verandering teweeg te brengen? Zou je dan een donatie willen doen aan ACTAsia? Jouw bijdrage draagt direct bij aan onze inspanningen en zorgt ervoor dat onze boodschap van ethisch verantwoorde en duurzame mode zich nog verder verspreidt. Elke donatie telt, ongeacht de grootte. Help ons ons doel dichterbij te brengen en te zorgen voor een vriendelijkere toekomst voor dieren, mensen en onze planeet. Doneer hier