Kerstboodschap 2023

Dit is een blog van Pei Su, medeoprichter en CEO van ACTAsia.

“Liefde en mededogen zijn noodzakelijkheden, geen luxe. Zonder deze kan de mensheid niet overleven.” Dalai Lama in De kunst van het geluk, 11 augustus 2022.

Ik wil iedereen die mij kent bedanken voor hun steun en hartelijkheid in 2023. Ik had het geluk omgeven te worden door liefde en compassie tijdens dit uitdagende jaar waarin ik doorging met mijn strijd tegen kanker. De woorden van de Dalai Lama gelden niet alleen voor de situatie waarin ik me bevind, maar in brede zin ook voor de mensheid als geheel als we denken aan de mensen in het Midden-Oosten en Oekraïne.

Het medeleven dit jaar van het ACTAsia-team en van de vrijwilligers was hartverwarmend. Daarbij kwam dat ze meer werk op zich namen zodat onze essentiële onderwijsprogramma’s in verschillende delen van Azië uitgevoerd konden worden.

De missie van ACTAsia is “het stimuleren van een houding van vriendelijkheid en compassie in Aziatische samenlevingen door middel van onderwijs aan kinderen, het informeren van consumenten en educatie aan professionals”. Tijdens het afgelopen uitdagende jaar hebben we die missie weer ter harte genomen door als team hard te werken om onze boodschap van medeleven en empathie over te brengen.

Ik zie ernaar uit om in januari ACTAsia’s overzicht van 2023 te delen, met veel van onze inspirerende hoogtepunten van het jaar. Tot de projecten behoorden onze innovatieve Plant Forward-campagne, ACTAsia’s 9e International Fur Free Sustainable Fashion Festival, een fascinerende reis van vijf dierenartsen naar een afgelegen gebied om daar cruciale training te geven, en onze consumentenenquêtes over bont, die de eerste, uitgebreide studies waren op gebied van het gebruik en het consumptiepatroon van bont in China.

Maar voor nu wil ik mijn enorme dankbaarheid uitspreken aan al diegenen die mij persoonlijk of ACTAsia dit jaar hebben gesteund. Zonder die steun zouden we ons werk, dat zulke positieve maatschappelijke veranderingen teweegbrengt in verschillende landen en Azië niet kunnen voortzetten.

Liefde en compassie zijn de fundamentele hoekstenen van de mensheid. Ik hoop dat je van deze feestdagen zult genieten in de wetenschap dat jouw liefde en compassie voor dieren, mensen en het milieu echt een verschil maken, niet alleen op persoonlijk vlak maar zeker ook wereldwijd.