Jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 betekende voor velen onzekerheid en een steeds veranderende wereld als gevolg van de pandemie, klimaatverandering en technologische vooruitgang. Tegen deze achtergrond heeft ACTAsia enorme vooruitgang geboekt die ons dichter bij onze doelstelling brengt om door middel van onderwijs duurzame sociale verandering te bewerkstelligen. In 2021 bereikten onze programma’s een recordaantal kinderen, consumenten en professionals, die allemaal ons doel delen om mensen, dieren en het milieu te respecteren.

BELANGRIJKE EVENEMENTEN IN 2021

ACTAsia’s Forum voor Bontvije en Duurzame Mode, dat deskundigen uit de hele wereld bijeenbracht om duurzaamheid, mode, bont en technologie te presenteren en te bespreken werd in mei online gehost en trok 4 miljoen bezoekers. Dit evenement was gericht op modemerken en het bedrijfsleven. Het werd in oktober gevolgd door ACTAsia’s 7e Internationale Festival voor Bontvrije en Duurzame Mode in de dynamieke stad Chongqing.

Op het festival van 2021 gaf ACTAsia opdracht tot een verbluffende multisensorische kunsttentoonstelling die het publiek in staat stelde te ervaren wat bontmode betekent voor mens, dier en milieu. Prachtige van naalden gemaakte sculpturen van dieren stonden naast illustraties over het thema “Waarom is Bont Wreed”. 

Dit jaar leverde ACTAsia voor het eerst een bijdrage aan Earth Day door onze Caring for Life (CFL)-lespakketten als toevoeging op de reguliere lessen aan te bieden aan scholen en organisaties in heel China. ACTAsia presenteerde twee in 2020 herziene modules over Klimaatverandering en Biodiversiteit. Wel 52 scholen en clubs zich hadden aangemeld, waardoor we in de loop van de Earth Day-evenementen naar schatting 24.500 kinderen konden bereiken.

In juli werd Pei Su, de CEO van ACTAsia, samen met sleutelfiguren van vooraanstaande internationale ngo’s uitgenodigd om te spreken op het Politiek Forum op Hoog Niveau (High Level Political Forum, HLPF) van de Verenigde Naties. Het HLPF is het belangrijkste platform van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling. In haar toespraak sprak Pei over hoe organisaties aan de voorhoede van verandering een One Health-model kunnen implementeren in het dagelijks leven. Dit model benadrukt hoezeer mensen, dieren en het milieu onderling afhankelijk zijn. One Health staat centraal in het werk van ACTAsia op het gebied van onderwijs aan kinderen, beroepsonderwijs en consumentenvoorlichting. 

 

PERSMOMENTEN VAN 2021

In mei werd de rage van de “blinde dozen” met dieren onthuld door de wereldwijde media. Hierbij bestellen mensen een doos waarbij de ontvanger een willekeurig dier als verrassing ontvangt. Deze schokkende praktijk betekent dus dat er levende dieren worden opgesloten en vervoerd in dozen. Pei werd hierover door CNN geïnterviewd en hierbij belichtte zij ook ACTAsia’s werk om door middel van onderwijs mensen meer bewust te doen zijn van de noodzaak tot verbetering van het dierenwelzijn in China.

In juni 2021 werd de CEO van ACTAsia Pei Su op Australia ABC voor het programma China Tonight geïnterviewd over huisdierbezit in China en in september werd zij door Vogue Business geïnterviewd naar aanleiding van het besluit van modehuis Kering (met merken als Gucci, Saint Laurent en Alexander McQueen) om bontvrij te gaan.

Ook werd Pei Su in de loop van 2021 geïnterviewd door talrijke mondiale mediakanalen, waaronder Reuters, BBC, Bloomberg, CNN, ABC, Mongabay en Jing Daily.

ONDERSCHEIDINGEN IN 2021

In juni heeft het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties ACTAsia beloond met een ‘Good Practices’-prijs voor ons Caring for Life-onderwijsprogramma voor kinderen. ACTAsia is ongelooflijk trots op deze prijs en erkenning van ons werk en we hopen dat de prijs ons zal helpen om nog meer kinderen te bereiken.

ACTAsia werd ook door de VN toegevoegd bij het Netwerk voor Bewuste Mode en -Levensstijl (Conscious Fashion and Lifestyle Network). ACTAsia is nu bezig om ons werk meer bij het netwerk te profileren, zodat we de resultaten van onze jaarlijkse activiteiten meer onder de aandacht kunnen brengen.

In januari kreeg ACTAsia’s Caring for Life-onderwijsprogramma voor kinderen de Prijs voor Beste Programma op het Chinees Festival voor Goede Doelen (China Charity Festival).

CARING FOR LIFE (CFL)-ONDERWIJS AAN KINDEREN IN 2021

ACTAsia’s unieke zesjarige onderwijsprogramma voor alle lagere schooljaren, dat sociaal welzijn en burgerschap, dierenwelzijn en milieukwesties omvat en nadruk legt op de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens heeft in 2021 nog eens 13.253 kinderen bereikt op negen pioniersscholen.  In het kader van CFL werden er speciale bijeenkomsten gehouden over Earth Day, de geestelijke gezondheid van kinderen (waaraan meer dan 5500 psychologen, pedagogen, filosofen en anderen deelnamen) en over de bewustmaking van het gebruik van plastic.

ACTAsia belichtte een typische dag uit het leven van mevrouw Luo, een van de onderwijzers van het CFL-curriculum, waarbij we zien hoe haar lessen de harten en het verstand van de kinderen raken.

CARING FOR LIFE VOOR PROFESSIONALS IN 2021

ACTAsia bleef samenwerken met dierenartsen in heel China met ons Train the Trainer (TTT)-programma. Dit programma stelt basisnormen voor de behandeling van gezelschapsdieren en brengt dierenartsen via een reeks workshops de beste praktijken bij.

ACTAsia lanceerde een Compassie in de Mode-cursus, ‘s werelds eerste bontvrije en duurzame cursus voor professionals en universiteitsstudenten in de mode. De cursus werd als “Compassion in Fashion” gelanceerd op futurelearn.com, een Brits digitaal onderwijsplatform. Er namen studenten uit 67 landen deel, waarbij 49% van de deelnemers behoorde tot “Generatie Z”.

ACTAsia heeft honderden leerkrachten op basisscholen opgeleid door middel van ons Caring for Life Permanente Educatie-webinar. In 2021 werden er vijf CPD-bijeenkomsten gehouden, waaraan 176 leraren deelnamen.  Nog eens 219 leerkrachten werden persoonlijk opgeleid met behulp van ACTAsia’s CCTalk – een online opleidingsinstrument voor gebruik op scholen. 

ACTAsia vierde het tweede jaar van samenwerking met het London College of Fashion, waar het een masteropleiding in de Collaborative Challenge Module begeleidde. Dit jaar was het ook het tweede jaar dat we onze CFL-lerarenopleiding gaven aan de Suzhou University for Science and Technology, waar de voltooiing van de module studiepunten oplevert voor de onderwijsbevoegdheid van de student. Het kweken van docenten die Caring for Life begrijpen, maakt deel uit van ons langetermijnplan om CFL duurzaam voort te kunnen zetten.  

CARING FOR LIFE VOOR CONSUMENTEN IN 2021

ACTAsia heeft onvermoeibaar gewerkt om de modewereld voor te lichten over de risico’s van bontproductie voor dieren, mensen en het milieu en over de invloed ervan op de klimaatverandering. Er zijn belangrijke doorbraken bereikt in onze bontvrije missie in 2021. Zoals hierboven al vermeld kondigde het internationale modehuis Kering in september aan dat het zich volledig bontvrij wilde maken, gevolgd door ELLE magazine dat in december in al haar publicaties een bontvrij standpunt innam. Wij zijn er erg trots op dat, na jaren van gesprekken die wij hadden met ELLE China, zoveel ELLE-edities in Azië (waaronder China) zich bij deze bontvrije belofte hebben aangesloten. 

ACTAsia is zeer verheugd dat ons Aziatisch Netwerk voor Compassievolle Keuzes (Asia Compassionate Choices Network, CCN) in de zomer van 2021 van start is gegaan. Het netwerk is een nieuw samenwerkingsverband van ACTAsia waarbij we tot nu toe met vijf Aziatische organisaties uit Japan, Vietnam, India, het vasteland van China en Taiwan samenwerken. ACTAsia hoopt hiermee Aziatische leiders te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waarmee zij in Azië worden geconfronteerd, door te wijzen op het belang van het maken van compassievolle keuzes op het gebied van voedsel, kleding, huisvesting en vervoer. Het doel is om Aziatische leiders in staat te stellen de juiste keuzes te maken zodat ze kunnen bijdragen aan het bestrijden van de wereldwijde klimaatproblemen. 

ACTAsia’s thema voor onze wereldwijde evenementen in 2021 was “Compassievolle Keuzes”. Het is gericht op consumenten door de nadruk te leggen op bontvrij en voedselkeuzes. Met dit thema belichten we innovatie en de positieve invloed die consumenten kunnen hebben op mens, dier en milieu door de dagelijkse keuzes die ze maken. We stimuleren plantaardig voedsel en zorgden op al onze evenementen en trainingssessies voor plantaardige maaltijden.

Terwijl alle ogen waren gericht op de Klimaatconferentie van Glasgow in november, wees ACTAsia nogmaals op de milieuschade als gevolg van de bontproductie.

ACTASIA IN GETALLEN

 

 

WAAR DOEN WIJ WAT

 

WAT WILLEN WIJ IN 2022 BEREIKEN

ACTAsia werkt vol enthousiasme aan het verwezenlijken van onze doelstellingen voor 2022. Dit zijn enkele van onze doelstellingen:

– We hopen nog meer scholen zover te krijgen dat ze ons Caring for Life-onderwijsprogramma aan kinderen gaan aanbieden en we willen meer zomerkampen organiseren 

– ACTAsia wil gedurende drie jaar een onderzoek uitvoeren naar de effecten van ons Caring for Life-onderwijsprogramma

– We willen nieuwe modeontwerpers toevoegen aan de kring van bontvrije handelaren

– We willen extra Train the Trainer-evenementen organiseren, in eerste instantie in Wuhan en Qinghai, en nieuwe trainers van dierenartsen toevoegen aan het al bestaande netwerk

– ACTAsia verheugt zich erop om in 2022 ons 8e jaarlijkse Bontvrije en Duurzame Modefestival te organiseren.