ACTAsia uitgenodigd om te spreken op het Politiek forum op hoog niveau van de VN

De CEO van ACTAsia, Pei Su, werd onlangs gevraagd om te spreken op het Politiek forum op hoog niveau van de VN (HLPF), samen met sleutelfiguren van de Europese Commissie, de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), de EcoHealth Alliance en andere internationale toonaangevende NGO’s. De HLPF bestaat sinds 2013 en is het belangrijkste platform van de VN op gebied van duurzame ontwikkeling.

Waarom is ACTAsia gevraagd om te spreken?

Met bijna 30 jaar ervaring op het gebied van welzijn van mens en dier, veterinair onderwijs en het milieu wordt Pei erkend als een autoriteit op gebied van aan China gerelateerde kwesties, waaronder ook die met politieke en sociale aspecten. Dit omvat ook het exploiteren van wilde dieren en de implicaties voor het welzijn van mens en dier van pandemieën zoals Covid-19. In de afgelopen maanden is Pei vaak gevraagd door de media en door NGO’s om commentaar en advies te geven naar aanleiding van de respons van China op de pandemie.   

Wat was de focus van het ‘HLPF’-forum van de VN in 2021?

Het HLPF-forum 2021 kwam bij elkaar om te bespreken hoe we op een duurzame en gedegen manier uit de Covid-pandemie kunnen komen, om zo terug op de rails te komen naar de Agenda voor 2030. Dit jaar was het thema “Een duurzaam en gedegen herstel uit de Covid-19 pandemie dat de economische, sociale en milieu-aspecten van duurzame ontwikkeling bevordert”. Het evenement ging volop in op de kwesties die ons in de huidige wereld met een voortrazende pandemie confronteren. Pei sprak over het belang van een globale “One Health”-benadering.

Wat was de boodschap van Pei aan het forum?

Pei’s presentatie had als titel: Alleen met een alomvattende, mondiale “One Health” -aanpak komen we verder

Pei sprak over hoe organisaties in de voorhoede een One Health-model dat mens, dier en het milieu ten goede komt in de dagelijkse praktijk kunnen brengen. De huidige pandemie, die ons leven beheerst ongeacht waar in de wereld we wonen, maakt nog eens duidelijk hoe ons landgebruik en de aantasting van wilde ecosystemen in een deel van de wereld invloed heeft op het leven van iedereen. Het toont ook aan dat preventie interdisciplinair moet zijn en geïntegreerd in nationaal beleid.

Wat is de One Health-benadering waarover Pei sprak?

One Health is een manier waarop programma’s, beleid, wetgeving en onderzoek worden geformuleerd en uitgevoerd. Hierbij communiceren diverse sectoren met elkaar en werken ze samen om zo tot betere resultaten te komen op gebied van volksgezondheid. One Health is vooral relevant bij voedselveiligheid en het beheersen van zoönoses, wat in de huidige wereld zo relevant is geworden. Een zoönose is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker zoals een bacterie, virus, parasiet of prion, die van een (meestal gewerveld) dier is overgestapt naar de mens.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van zoönoses en hoe kunnen we die bestrijden?

In China staat het concept van dierenwelzijn -iets wat onderdeel is van One Health- nog in de kinderschoenen. Het besef dat dieren kunnen voelen en de relatie tussen mens en dier worden nauwelijks onderkend, zelfs door lokale dierenartsen. Dit gaat ook op voor veel andere ontwikkelingslanden, waar gebrek aan kennis en onverschilligheid leiden tot foute behandeling en mishandeling van dieren. Het is cruciaal om de volgende kernpunten te onderkennen:

  • Dieren zijn wezens die kunnen voelen en pijn kunnen lijden
  • Dierenwelzijn wordt ondersteund door de wetenschap en gaat niet simpelweg om sentimentele gevoelens
  • Er is in Azië een gebrek aan alomvattende wetgeving om dieren te beschermen
  • Wilde dieren worden zowel legaal als illegaal gebruikt
  • Het is van belang om de intensieve veehouderij voor gedomesticeerde en wilde dieren stop te zetten

Waarom is voorlichting aan Aziatische landen belangrijk om pandemieën te helpen bestrijden?

In heel Azië ontbreekt het aan een alomvattende wetgeving inzake dierenwelzijn. Bovendien is Azië van oudsher een hotspot voor zoönoses. De meeste nieuwe zoönoses zijn vaak afkomstig uit de subregio’s Zuid- en Zuidoost-Azië, zoals SARS in China in 2002 en het Nipahvirus in Maleisië in 1999 en in Bangladesh in 2001.

Wat ACTAsia doet in de strijd tegen zoönoses, het bevorderen van One Health en hoe onderwijs de oplossing is 

In 2009 startte ACTAsia, in samenwerking met adviseurs van Vets for Compassion Australia, met de eerste Train the Trainer-workshops in Shenzhen en Beijing. Het doel was om dierenartsen in China inzicht te geven in de gevoeligheid van dieren, dierenwelzijn en zoönotische implicaties voor mens en dier. Ook waren de workshops erop gericht om vaardigheden te ontwikkelen en om deel te gaan uitmaken van een wereldwijde One Health-beweging. Het programma omvat theorie en praktijk, waarbij de “Gouden Standaard” wordt onderwezen. Nu, 12 jaar later, hebben meer dan 1.000 dierenartsen uit 10 provincies een opleiding gevolgd, waarvan nu 24 Trainers gecertificeerd zijn. Continuïteit is gegarandeerd aangezien deze Trainers doorgaan met het trainen van andere collega’s, samenwerken met volksgezondheidsinstanties en lezingen geven op scholen.

Het effect van ACTAsia’s Caring for Life-onderwijsprogramma op scholen in China

De afgelopen 15 jaar heeft ACTAsia in China gewerkt aan de uitvoering van haar Caring for Life-onderwijs- en opleidingsinitiatieven. Deze programma’s bevorderen het One Health-concept, waarbij er samengewerkt wordt met verschillende belanghebbenden op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. ACTAsia is verheugd dat het Caring for Life onderwijsprogramma voor kinderen (CFL) onlangs door het Departement voor economische en sociale zaken van de VN is erkend als ‘goede praktijk’. CFL-onderwijs voor kinderen is ACTAsia’s unieke zesjarige onderwijsprogramma voor alle lagere schooljaren. Het omvat maatschappelijk welzijn en burgerschap, dierenwelzijn en milieukwesties, en erkent de onderlinge verwevenheid van alle levende wezens.

Pei’s slotwoorden en belofte aan het VN-forum

Pei sloot af met de belofte dat ACTAsia zal doorgaan met onderwijs- en opleidingsinitiatieven om dierenartsen in Azië te helpen hun vaardigheden en hun begrip van de mens-dier-relatie te ontwikkelen. Gehoopt wordt dat hun invloed en samenwerking anderen positief zal beïnvloeden om One Health te promoten als de te bewandelen weg, om zo een wereldwijde kentering teweeg te brengen.