Frontiers in Animal Science heeft een onderzoek gepubliceerd naar de schadelijke gevolgen van de pelsdierhouderij

De pelsdierhouderij vormt een aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid van mens en dier en wordt in verband gebracht met ten minste 18 dodelijke infectieziekten, waaronder het coronavirus

Frontiers in Animal Science (Frontiers) heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd naar de schadelijke gevolgen van de pelsdierhouderij. Dit eerste grondige onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van ACTAsia, brengt de aanzienlijke bedreiging voor de gezondheid van mens, dier en milieu aan het licht.

Frontiers is een onderzoeksuitgever en open wetenschappelijk platform en het is op die gebieden de op twee na meest geciteerde en de op zes na grootste. De onderzoekstijdschriften van Frontiers zijn gemeenschapsgestuurd en intercollegiaal getoetst door redacties bestaande uit meer dan 280.000 toponderzoekers. Hun onderzoeksartikelen zijn al meer dan 2,5 miljard keer bekeken.

Het 26 pagina’s tellende onderzoeksdocument van Frontiers gaat diep in op de wereldwijde problemen rond de pelsdierhouderij vanuit het perspectief van One Health. Hoewel alle bevindingen zeer relevant zijn, vond ACTAsia met name de volgende resultaten belangrijk:

De pelsdierhouderij als bedreiging voor de gezondheid van mens en dier:

 • Pelsdierhouderijen zijn wereldwijd de besmettingshaard van ten minste 18 besmettelijke dragers van dodelijke ziekten, waaronder COVID-19, botulisme, MRSA, hondsdolheid en salmonella
 • Op een van de pelsdierhouderijen in China stierf 10% van de wasbeerhonden aan het H5N1-virus nadat ze besmette kippenkarkassen te eten hadden gekregen
 • Verontreinigd voer is aangewezen als bron van botulisme (bij nertsen, fretten en vossen) en van het influenzavirus. Het voeren van ‘gerecyclede’ dode pelsdieren en slachtafval aan levende pelsdieren kan leiden tot een cyclus van voortdurende herbesmetting

Schade aan het milieu:

 • De pelsdierhouderij leidt tot grote milieuschade door de lozing van giftige chemicaliën, de eutrofiëring (overmatige toename van voedingstoffen) van waterlichamen en de introductie van invasieve soorten
 • Chroomverbindingen die gebruikt worden bij de verwerking van bont zijn giftig voor het milieu en de volksgezondheid. Chroom belemmert de groei van gewassen en tast de menselijke gezondheid en vruchtbaarheid aan
 • De productie van een nertsbontjas heeft vier keer zoveel invloed op klimaatverandering als een jas van imitatiebont. Nerts blijft de meest gevraagde bontsoort onder de meest bestedende consumenten van bont in China

Invloed op dierenwelzijn:

 • De wereldwijde pelsdierhouderij is verantwoordelijk voor het fokken, houden en doden van 85 tot 100 miljoen dieren per jaar. Deze miljardenindustrie gaat nog steeds door, ondanks het toenemende positieve sentiment ten aanzien van bontvrije campagnes over de hele wereld
 • China is ‘s werelds grootste producent en consument van bontproducten
 • Op 16 punten wordt het dierenwelzijn aangetast, waaronder het doorstaan van ontberingen en stress, het vertonen van abnormaal gedrag, leven in onhygiënische omstandigheden, gedwongen zwaarlijvigheid, een hoog aantal ziektegevallen en een hoog sterftecijfer
De wereldwijde pelsdierhouderij is verantwoordelijk voor het fokken, houden en doden van 85 tot 100 miljoen dieren per jaar. Photo: Oikeutta Eläimille

De reactie van ACTAsia op het rapport

Pei Su, CEO en medeoprichter van ACTAsia zei het volgende: “Dit rapport benadrukt de schadelijke gevolgen van de pelsdierhouderij, niet alleen voor het dierenwelzijn, maar ook voor de gezondheid van mens en milieu. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt de ziekteoverdracht van pelsdieren naar mensen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en de sociaaleconomische situatie en is er een One Health-benadering nodig om dit probleem aan te pakken”.

Wat is One Health en waarom is het belangrijk?

Het Frontiers-onderzoeksartikel onderzoekt de gevolgen van de pelsdierhouderij vanuit het One Healthperspectief. Voor het onderzoek zijn in totaal 280 rapporten en 190 vrij toegankelijke afbeeldingen van in bedrijf zijnde pelsdierhouderijen gebruikt.

One Health is geen nieuw concept, maar het wordt de laatste jaren steeds meer erkend en begrepen. ACTAsia heeft zich onvermoeibaar ingezet om het One Health-concept onder de aandacht te brengen en het onderzoek van Frontiers naar de gevolgen van de pelsdierhouderij voor One Health is daarbij van bijzonder belang.

In het concept van One Health wordt erkend dat de gezondheid van mensen nauw verbonden is met de gezondheid van dieren en met ons gemeenschappelijke milieu. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft het zo:

“One Health is een wijze waarop programma’s, beleid, wetgeving en onderzoek worden opgezet en geïmplementeerd waarbij meerdere vakgebieden communiceren en samenwerken zodat er voor de volksgezondheid betere resultaten worden bereikt. De werkterreinen waarvoor een One Health-aanpak met uitstek relevant is zijn voedselveiligheid, de bestrijding van zoönosen (ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan) en de bestrijding van antibioticaresistentie.”

Pei Su, CEO en medeoprichter van ACTAsia zei het volgende: “Dit rapport benadrukt de schadelijke gevolgen van de pelsdierhouderij, niet alleen voor het dierenwelzijn, maar ook voor de gezondheid van mens en milieu.”

Aanbevelingen van Frontiers naar aanleiding van het rapport

Op basis van de resultaten van het gedetailleerde onderzoek heeft Frontiers de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. Dierenwelzijnsproblemen. Een volledig verbod op de pelsdierhouderij is nodig om de inherente problemen omtrent het dierenwelzijn op te lossen
 2. Zoönosen en volksgezondheidsproblemen. Alle dieren en werknemers op pelsdierhouderijen moeten door de overheid verplicht worden onderworpen aan intensieve regelmatige inspecties en toetsingen op de aanwezigheid van relevante (zoönotische) ziekteverwekkers, ziekten of toxische verontreinigingen
 3. Milieukwesties. Bestaande pelsdierhouderijen moeten mest verwerken en behandelen op een door de overheid voorgeschreven wijze. Er moeten door de overheid goedgekeurde strenge bioveiligheidsmaatregelen worden toegepast om ontsnappingen van mogelijk invasieve soorten tegen te gaan
 4. Het bewustzijn ten aanzien van dierenwelzijn, zoönosen en volksgezondheid (met inbegrip van bioveiligheid) en milieukwesties en -risico’s in verband met de pelsdierhouderij moet worden vergroot om de vraag naar producten verder terug te dringen
 5. Er moet meer internationale samenwerking komen om consensus te bereiken over een wettelijk kader voor de pelsdierhouderijen dat in overeenstemming is met de One Health-gedachte

Onderzoek door ACTAsia naar de consumptie van bont

ACTAsia voert regelmatig consumentenonderzoek uit naar het gebruik van bont. Deze miljardenindustrie gaat nog steeds door, ondanks de toenemende steun ten aanzien van bontvrije campagnes over de hele wereld. China is ‘s werelds grootste producent en consument van dierlijke bontproducten en daarom is het voor inzicht in deze branche essentieel om de consumptiepatronen in China in kaart te brengen.

ACTAsia publiceerde onlangs de resultaten van ons Consumer Fur Survey, het meest uitgebreide onderzoek in zijn soort naar Chinese consumenten van bont sinds 2018. De bevindingen van 2023 onthullen belangrijke verschuivingen van trends en houdingen ten opzichte van bont die verduidelijkt worden door begeleidende infographics. De resultaten benadrukken de cruciale rol van onderzoek bij het begrijpen van de veranderende behoeften. Het onderzoek van ACTAsia is ook van wezenlijk belang om consumenten voor te lichten en om de branche naar een toekomst met meer compassie en bewustzijn te leiden.

Alle dieren en werknemers op pelsdierhouderijen moeten door de overheid verplicht worden onderworpen aan intensieve regelmatige inspecties en toetsingen op de aanwezigheid van relevante (zoönotische) ziekteverwekkers, ziekten of toxische verontreinigingen.

Als u de doelstelling van ACTAsia een warm hart toedraagt en wilt meehelpen om positieve verandering teweeg te brengen, wilt u dan een donatie doen aan ACTAsia? Uw bijdrage draagt direct bij aan onze activiteiten en zorgt ervoor dat de ethische en duurzame boodschap in de mode nog verder reikt. Help ons ons doel te bereiken en te komen tot een vriendelijkere toekomst voor dieren, mensen en onze planeet. Doneren kan hier.

Banner photo: Oikeutta Eläimille