Het belang van een holistische benadering voor blijvende verandering

“Op de eerste plaats moeten we zorgzaam zijn.”

Op de eerste plaats moeten we zorgzaam zijn.”

Ik vind het tegenwoordig niet gemakkelijk om naar het nieuws te kijken. Met conflicten die woeden in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne die maar door blijft gaan en andere gewelddadigheden die met toenemende regelmaat wereldwijd plaatsvinden, is het moeilijk om te zien hoe we kunnen komen tot een wereld met meer compassie.

Voor mij zijn dit geen op zichzelf staande gebeurtenissen. Ik maak me zorgen dat we de gemeenschappelijke deler van deze conflicten niet zien, en dat is een gebrek aan empathie en begrip. Geweld en conflicten doen zich helaas voor in een verscheidenheid aan omstandigheden en contexten, of het nu gaat om geweld tegen mensen, dieren of het milieu of om conflicten tussen rassen, religies of seksen. En daarom worden we wereldwijd geconfronteerd met deze complexe en eindeloze uitdagingen.

We moeten de onderlinge samenhang tussen mensen, dieren en het milieu echt onderkennen en oplossingen zoeken om geweld en conflicten in de wereld van vandaag te verminderen door een holistische benadering te kiezen die de onderliggende oorzaak van de problemen aanpakt. Als we die samenhang niet zien, dan zullen we voortdurend bezig zijn met brandjes blussen. Ik ben ervan overtuigd dat het de volgende generatie bijbrengen van compassie en empathie een integraal onderdeel is van het bewerkstelligen van verandering op de lange termijn.

 

mand and water buffalo
We moeten het onderlinge verband tussen mensen, dieren en het milieu echt

 

De eerste stappen om een verschil te maken

Op de eerste plaats moeten we zorgzaam zijn. We zien dat onderwijs aan kinderen nog te vaak puur gericht is op examenprestaties in plaats van op het onderwijzen van het ‘hele kind’. De Vier Pijlers van Onderwijs van UNESCO omvatten onder meer de doelen ‘leren om samen te leven’, ‘leren om met elkaar om te gaan’ en ‘leren om er voor elkaar te zijn en te zorgen’. De volgende generatie moet leren over het belang van samenleven en het tonen van compassie, en we moeten ze een streven bijbrengen om dingen anders te doen dan vorige generaties.

Ik geloof dat we door een holistische visie te hanteren de onderliggende oorzaken kunnen aanpakken van de conflicten waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Het is mijn overtuiging dat op het moment onze grootste aandacht gaat naar het bieden van hulp in noodsituaties. En hoe belangrijk dat ook is, we zouden er zeker ook voor moeten zorgen dat deze gewelddaden om te beginnen niet plaatsvinden.

Bij ACTAsia is onze visie: ‘Het creëren van een meer compassievolle wereld voor dieren, mensen en het milieu’. Als we wereldwijde problemen holistisch benaderen en onze onderlinge verbondenheid begrijpen, zou de wereld een betere plek zijn.

Women sort through plastic waste
Als de volgende generatie de gevaren van plasticvervuiling en microplastics begrijpt, zullen er wereldwijd oplossingen worden gevonden om recycling te verbeteren en het plasticverbruik te verminderen.

Kinderen leren om zorgzaam te zijn

Het Caring for Life (CFL)-onderwijs aan kinderen behandelt problemen die spelen in de samenleving en geeft kinderen de kennis en de middelen die ze kunnen helpen om in die samenleving een positieve bijdrage te leveren. CFL leert kinderen compassie en empathie. Met de uitbreiding van onze activiteiten naar een tiende pionierschool in China worden de resultaten van ons werk steeds meer merkbaar.

Het opnemen van humaan gedrag in curricula wordt in het Westen breed gedragen, maar in het onderwijs in Azië wordt het maar zelden begrepen of opgepakt. Daarom heeft ACTAsia het CFL-onderwijsprogramma ontwikkeld, dat met prijzen is onderscheiden. Zonder deze lessen leren kinderen geen essentiële vaardigheden in het leven zoals empathie, medeleven, het belang van het beschermen van dieren en het milieu en het besef dat alle levende wezens met elkaar verbonden zijn. De lessen zijn interactief, omvatten rollenspellen en de kans om nieuwe dingen te leren door samen te werken. Op deze manier willen we komen tot een nieuwe generatie kritische denkers die geïnspireerd worden om zelf actie te ondernemen om zo een positief effect te hebben op de maatschappij.

 

wild flowers in a meadow
Biodiversiteit is cruciaal voor ons voortbestaan en als we het verband tussen milieugezondheid en de gezondheid van mens en dier negeren door iets anders dan een holistische benadering te kiezen, riskeren we de toekomst van de planeet.

Aandacht voor de natuur en voor biodiversiteit in hun bredere context

Biodiversiteit is cruciaal voor ons voortbestaan en als we het verband tussen milieugezondheid en de gezondheid van mens en dier negeren door iets anders dan een holistische benadering te kiezen, riskeren we de toekomst van de planeet.

We willen met ons onderwijs aan generatie Z een positieve gedragsverandering teweeg brengen. Het CFL-onderwijs van ACTAsia geeft niet alleen voorlichting aan kinderen, maar heeft ook voorlichtingsprogramma’s voor consumenten en professionals om hen te helpen weloverwogen keuzes te maken. Door middel van onze CFL-programma’s boeken we vooruitgang op gebieden die wereldwijde aandacht hebben. Ik noem een paar voorbeelden:

Plasticvervuiling. Als de volgende generatie de gevaren van plasticvervuiling en microplastics begrijpt, zullen er wereldwijd oplossingen worden gevonden om recycling te verbeteren en het plasticverbruik te verminderen. ACTAsia werkt onvermoeibaar om het bewustzijn over plasticvervuiling te vergroten.

Pelsdierhouderij. De pelsdierhouderij is niet alleen wreed voor dieren, maar ook zeer schadelijk voor het milieu. ACTAsia is verheugd dat sinds we hiertegen campagne zijn gaan voeren het aantal bedrijven dat heeft toegezegd bontvrij te gaan werken exponentieel is gestegen.

Bedreigde diersoorten. We moeten bedreigde diersoorten beschermen om te voorkomen dat biodiversiteit verder wordt aangetast en klimaatverandering verder toeneemt. Steeds meer aanvankelijk nog algemeen voorkomende diersoorten krijgen een bedreigde status. Een nieuwe vrees die ik heb is die voor de gedweeë ezel die wordt gedood voor zijn huid. Het product ‘ejiao’ dat in ezelhuid wordt gevonden, wordt verondersteld de bloedsomloop te verbeteren en is erg gewild aan het worden. Dit leidt ertoe dat duizenden ezels worden verkocht voor de slacht. Dit is zorgwekkend, want deze dieren nodig zijn om plattelandsgemeenschappen te ondersteunen, aangezien ze in veel delen van Afrika en Azië nog steeds een onmisbaar transportmiddel zijn.

tiger in water
We moeten bedreigde diersoorten beschermen om te voorkomen dat biodiversiteit verder wordt aangetast en klimaatverandering verder toeneemt

Het Compassionate Choices Network omarmt een holistische benadering

Naast onze Caring for Life-activiteiten op gebied van onderwijs aan kinderen en voorlichting aan consumenten en professionals is ACTAsia actief binnen ons Compassionate Choices Network (CCN, Netwerk voor Kiezen met Compassie). Dit netwerk van geselecteerde niet-gouvernementele organisaties in heel Azië heeft met een holistische benadering als doel om dieren, mensen en het milieu te beschermen door verantwoorde consumptie en een duurzame levensstijl te bevorderen. Het CCN bereikt dit door gebruik te maken van educatie om schadelijke praktijken te benadrukken, aan te pakken en op te lossen en positieve verandering in Azië te versnellen.

Ik ben erg blij dat onze derde jaarlijkse Plant Forward-campagne, georganiseerd door het CCN, in juli van start gaat. Plant Forward is een jaarlijks, twee weken durend festival dat een plantaardige levensstijl benadrukt en dat de bewustwording van het belang van duurzame consumptie in heel Azië vergroot. De campagne ondersteunt het VN-initiatief Global Week to #ACT4SDGs, een mondiale week van actie ten behoeve van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Hoe we allemaal inzicht kunnen krijgen in het grotere geheel

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een holistische benadering kan helpen om toekomstige conflicten te bestrijden en die duidelijk maken waarom een holistische benadering de kern vormt van het werk van ACTAsia. Door toekomstige generaties te leren om zorgzaam te zijn en compassie te tonen, kunnen we positieve maatschappelijke veranderingen teweegbrengen. We kunnen problemen niet langer bekijken als op zichzelf staand, maar we moeten het geheel zien waarvan die problemen onderdeel uitmaken en de kennis en de middelen verschaffen om verandering teweeg te brengen. Hoe ik tot deze holistische benadering ben gekomen, is te lezen in mijn boek The Life of Pei, the Battle for Compassion, dat net uit is.

 

Pei Su is een Chinese sociologe en medeoprichter en Chief Executive Officer van ACTAsia, een internationale NGO die in 2006 is opgericht. Ze is een groot voorstander van educatie en training als het belangrijkste middel voor het bereiken duurzaamheid op de lange termijn. Haar doel is om mensen te inspireren om de wereld die we delen te begrijpen en te waarderen, en om verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming en het behoud van al het leven en het milieu.