Training voor professionals

We hebben allemaal wel eens de hulp nodig van een professional. ACTAsia biedt training en professionele ontwikkeling aan dierenartsen, juristen, maatschappelijk werkenden, leden van nonprofit organisaties en overheid.

Training voor dierenartsen

Ons veterinaire trainingsprogramma, Train the Trainer, helpt om de fundamentele standaarden te verbeteren in de behandeling van gezelschapsdieren in China waar de kennis nu vooral beperkt is tot vee. We werken samen met Vets for Compassion, Australië  om regelmatig workshops te geven waar dierenartsen moderne technieken leren.

Behalve dat de dierenartsen leren dat de dieren die ze behandelen wezens met gevoel zijn, leren ze ook het gebruik van fatsoenlijke anesthesie bij operaties, huidige sterilisatie- en castratie methoden, het belang van pijnbestrijding en hoe vaccinatie hondsdolheid kan voorkomen. De dierenartsen die we trainen, worden op hun beurt zelf weer trainers, zodat ze hun kennis kunnen delen met anderen in hun omgeving.

https://www.youtube.com/watch?v=lSw5mNcQejM

We promoten verantwoord huisdierenbezit, verzekeren dat dierenartsen geheel begrijpen dat dieren bewustzijn en gevoel hebben, en dat ze als ambassadeur optreden in de maatschappij.  Het aanmoedigen van samenwerking tussen dierenartsen, overheidsfunctionarissen en lokale dierenbeschermingsorganisaties is ook een belangrijk onderdeel van ons werk.

Partners van Vets for Compassion uit Australië demonstreren nieuwe vaardigheden aan Aziatische collegae

Onderwijzers wonen een Geef om het Leven workshop bij en proberen de activiteiten zelf uit

Continue professionele ontwikkeling voor dierenartsen maakt het mogelijk om levenslang bij te leren

Onderwijzers gaan zelf terug naar de klas om te leren hoe ze het Geef om het Leven programma op hun school kunnen inzetten