Wat we samen hebben bereikt

Bij ACTAsia worden we bij alles wat we doen geïnspireerd door mededogen. We vieren dit jaar ons 15-jarig bestaan en het zijn steeds mensen zoals u – onze supporters – geweest die meer mogelijk hebben gemaakt dan we ooit voor mogelijk hielden. Uw mededogen heeft ons in staat gesteld om tienduizenden kinderen te bereiken en ze zo empathie en kritisch denken bij te brengen, om bij miljoenen consumenten een meer compassievolle levenswijze uit te dragen en om aan duizenden dierenartsen in China essentiële kennis en vaardigheden bij te brengen. Dankzij uw steun hebben we in deze periode belangrijke resultaten kunnen boeken, waarover we later dit jaar in meer detail zullen berichten. Ondertussen zitten we zes maanden in ons jubileumjaar en we willen graag enkele successen en hoogtepunten met u delen.

Aan het begin van het jaar presenteerde Dr. William Samuels van de City University of New York zijn onafhankelijke evaluatie van Care for Life, ACTAsia’s programma voor onderwijs aan kinderen. Tijdens een webinar met onderwijsspecialisten in China sprak hij over de nooit eerder vertoonde resultaten van het programma. Zijn onderzoek toonde bij deelnemende kinderen een dramatische verbetering aan in hun houding tegenover hun omgeving, substantieel verminderde niveaus van agressie, beter begrip voor de emoties van anderen en een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Van belang is vooral dat Dr. Samuels aangaf dat door het Caring for Life-programma “we in staat zijn geweest om niveaus van hoop en mededogen te meten, wat voor het eerst is in de geschiedenis van het onderwijs”. Dit betekent dat we niet alleen de kennis van kinderen kunnen stimuleren maar ook wat er omgaat in hun hoofden en harten. Hij is ervan overtuigd dat het programma kan dienen als “inspiratie voor internationale samenwerking, die ons kan helpen op weg naar een meer vriendelijke, zachtaardige en duurzame wereld”.

Enorm verheugd waren we toen de Engelstalige uitgave gereed kwam van onze lesplannen voor alle leerjaren. Dit is een enorme stap voorwaarts en het betekent dat we het Caring for Life-programma kunnen delen met ieder land in de wereld.

In samenwerking met de organisatie Vets for Compassion Australia is ACTAsia in staat geweest om fundamentele normen op te stellen bij de behandeling van gezelschapsdieren in China. Dit doen we door middel van Train the Trainer, het lesprogramma voor dierenartsen, wiens kennis hoofdzakelijk is beperkt tot boerderijdieren. Vanwege het coronavirus werden de trainingen online gehouden. Hierdoor konden we met onze presentaties en lessen veel meer dierenartsen bereiken. Ons lesprogramma trekt gespecialiseerde docenten van dierenartsen aan van over de hele wereld, die hun tijd en kennis graag ter beschikking stellen om dierenartsen in China te ondersteunen. In maart hadden we Dr. Kieran Maddern uit Singapore te gast, die haar tijd vrijwillig ter beschikking stelde om een cruciale voordracht te geven over pijnmanagement en anesthesie.

Op 22 april vierde de wereld Earth Day. Een dag met als doel om de stemmen van miljoenen mensen die opkomen voor het klimaat te laten weerklinken en om het bewustzijn van de grootste bedreiging voor het bestaan van onze planeet te vergroten. Terwijl klimaatverandering van invloed is op iedereen in de wereld zijn het toch waarschijnlijk vooral de jongeren onder ons die er het meest nadeel van zullen ondervinden. Het opleiden en inspireren van de volgende generatie op gebied van milieu, biodiversiteit en duurzaamheid is wezenlijk om een significante en langdurige omslag teweeg te brengen. 

ACTAsia droeg met een eerste samenwerking bij aan het evenement. We gaven speciale lespakketten aan scholen en organisaties om die tussen 12 en 23 april te gebruiken. En we waren blij verrast met het resultaat: 52 scholen in China meldden zich aan voor “Restore the Earth”, wat dit jaar het thema was van Earth Day. In 544 klassen namen 23.000 kinderen deel aan workshops en andere activiteiten over klimaatverandering en biodiversiteit. Daarnaast bereikten we via het online digitale platform Hu nog eens 11.000 kinderen in afgelegen landelijke gebieden.

2021 zal het eerste jaar zijn dat we ons dubbel inzetten op het versterken van onze bontvrije boodschap aan consumenten en de industrie. In mei presenteerden we ons eerste online Bontvrije Forum-evenement van dit jaar, waarbij we de nadruk legden op de cruciale rol van bedrijven en merken in het teweeg brengen van verandering naar duurzame mode zonder lijden. Naast vooraanstaande personen uit de media en van overheden waren er vertegenwoordigers van de duurzame mode-industrie zoals Joey Pringle van Veshin, een producent van plantaardig leer met als doelstelling om de meest duurzame fabriek ter wereld te hebben. Het evenement trok enorme aandacht, met 5.500 online deelnemers en niet minder dan 4 miljoen bezoekers van de video van de gebeurtenis.

In juni ontving ACTAsia de enorme eer om tweemaal te worden onderscheiden door de Verenigde Naties. We ontvingen de UN Good Practice (Verantwoorde handelwijze) -onderscheiding voor ons Caring for Life (CFL) -lesprogramma  voor kinderen en ook voor onze consumentenvoorlichtingscampagne. Een accreditatie van de VN wordt wereldwijd erkend en met deze twee onderscheidingen wordt het belang en de invloed van ons werk in China onderstreept.

De onderscheidingen van de VN sporen ons nog meer aan om ons Caring for Life-programma bij nog meer scholen in heel China te introduceren. We verwachten dat deze VN-onderscheidingen ook andere scholen zal aanmoedigen om het CFL-programma te promoten. De erkenning voor onze consumentenvoorlichtingscampagne zal ons helpen om wereldwijd bewustzijn te creëren over het gevaar van het gebruik van bont in de mode-industrie. Het krijgen van erkenning voor ons bontvrij-programma in het kader van de Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN is zonder meer baanbrekend. ACTAsia is de eerste organisatie die de problemen rondom bont met succes bij de VN aan de orde heeft gesteld als onderdeel van de Verantwoorde consumptiedoelstelling.

Deze onderscheidingen geven erkenning aan wat we de afgelopen 15 jaar hebben bereikt op gebied van het maken van een meer compassievolle wereld.

We danken al onze vrienden, partners, vrijwilligers en supporters voor het mogelijk maken van dit succes. Het mededogen en de gulheid die wij mochten ontvangen hebben ons in staat gesteld om een kentering teweeg te brengen in de harten en hoofden van tienduizenden kinderen, consumenten en professionals en zo een meer empatische maatschappij voor ons allen gemaakt.