Succesverhaal: Mohammad Bijaksana Junerosano, oprichter van Greeneration Foundation

Mohammad Junerosano is oprichter van de stichting Greeneration Foundation (Yayasan Greeneration Indonesia), een milieu-NGO die zich richt op duurzame consumptie en productie in Indonesië.

Mohammad Junerosano is oprichter van de stichting Greeneration Foundation (Yayasan Greeneration Indonesia), een milieu-NGO die zich richt op duurzame consumptie en productie in Indonesië. Greeneration Foundation sloot zich in 2023 aan bij het Compassionate Choices Network van ACTAsia.

Op de vraag hoe Greeneration Foundation was ontstaan, gaf Junerosano direct als antwoord: goddelijke inspiratie.

Ongeveer twintig jaar geleden, toen hij nadacht over wat hij na de middelbare school zou gaan studeren, wendde Junerosano zich voor inspiratie tot het gebed. “Ik ben moslim en daarom vroeg ik in mijn gebeden: ‘waar ligt mijn toekomst?'”, zo vertelde hij.

“Daarna zette ik de televisie aan en er was nieuws over afval in Jakarta. Iets in mij zei dat dit is de aanwijzing was waar ik in mijn gebeden om had gevraagd.” Junerosano ontdekte dat er een universitaire opleiding afvalbeheer en milieutechniek bestond en schreef zich meteen in. “Sindsdien draait mijn leven alleen nog maar om duurzaamheid voor het milieu. Ik wil deel uitmaken van de oplossing en harmonie creëren tussen het milieu, de samenleving en de economie”, zei hij.

Sinds de oprichting in 2006 zijn partnerschappen een belangrijke motor geweest achter de groei van Greeneration Foundation. Vorig jaar nodigde ACTAsia Greeneration Foundation uit om lid te worden van het Compassionate Choices Network (CCN), dat zich bezig houdt met kwesties die van invloed zijn op dieren, mensen en het milieu. In het netwerk zijn geselecteerde Aziatische NGO’s samengebracht die een verschuiving teweeg willen brengen in gedragspatronen onder consumenten in Azië.

Dankzij de Plant Forward-campagne van CCN, die initiatieven die plantaardige voeding stimuleren onder de aandacht brengt, begon Greeneration Foundation Zero Food Waste, een sociale media-campagne om mensen bewust te maken van voedselverspilling in Indonesië.

Oog voor toekomstige generaties 

Dankzij de Plant Forward-campagne van CCN, die initiatieven die plantaardige voeding stimuleren onder de aandacht brengt, begon Greeneration Foundation Zero Food Waste, een sociale media-campagne om mensen bewust te maken van voedselverspilling in Indonesië. Bij de samenwerking binnen het CCN-netwerk ligt de focus op sterke lokale partnerschappen, waarbij het bewustzijn van bepaalde culturele voorkeuren een belangrijke rol speelt. Door de aansluiting bij het CCN-netwerk van ACTAsia kon Greeneration Foundation vorig jaar samenwerken met 10 CCN-lidorganisaties in negen Aziatische landen en gebruikmaken van het Plant Forward-receptenboek.

“Ik geloof dat samenwerking de sleutel is, omdat we het niet alleen kunnen oplossen. Het is een complex probleem,” zei Junerosano.

Hij voegt toe: “Voedselverspilling in Indonesië is een groot probleem. In onze agrarische samenleving, in ons land dat gericht is op de landbouwindustrie gaat de voedselproductie gepaard met veel voedselverlies en voedselverspilling,”.

“Ik geloof dat samenwerking de sleutel is, omdat we het niet alleen kunnen oplossen. Het is een complex probleem,” zei Junerosano.

Dit jaar wil Greeneration Foundation doorgaan met een sociale media-campagne die, in samenwerking met CCN en Plant Forward, het bewustzijn moet vergroten over plantaardige diëten en het probleem van voedselverspilling. Een uitdaging blijft echter de publieke perceptie in Indonesië dat plantaardige diëten alleen zijn weggelegd voor mensen met een hoger inkomen.

“De uitdaging is dat het Indonesische bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking 4000 US dollar is, dus een [groot] deel van de samenleving in Indonesië bevindt zich nog steeds op armoedeniveau. Soms wordt dit soort campagnes voor plantaardige diëten gezien als erg exclusief en denken mensen dat dit een campagne [voor de middenklasse] is.”

Maar Junerosano legt uit dat het tegendeel het geval is. Indonesië heeft een lange en rijke lokale traditie van plantaardig eten, die voor iedereen toegankelijk is. Door mee te doen aan Plant Forward kreeg Greeneration Foundation de kans om lokale plantaardige kennis onder de aandacht te brengen en te delen met een breder publiek.

“Voordat we deze trendy term ‘plantaardig dieet’ hadden, hadden mensen in Indonesië al hun eigen plantaardig dieet op basis van lokale kennis en gebruiken” zei Junerosano. Daarbij merkt hij op dat de Indonesische regering vleesconsumptie blijft stimuleren, in een poging om het land op één lijn te brengen met Westerse landen.

 

De NGO richt zich voornamelijk op rivierafvalbeheer, het verminderen van voedselafval en plastic voor eenmalig gebruik, duurzaam toerisme en het geven van trainingen op gebied van circulaire economie.

Van kracht tot kracht

Sinds de oprichting in 2006 heeft Greeneration Foundation gefungeerd als stuwende kracht achter verandering in het milieu-ecosysteem van Indonesië door het stimuleren van mondigheid van gemeenschappen, educatieve activiteiten en samenwerkingsverbanden. Greeneration Foundation gaat ook partnerschappen aan waar meerdere belanghebbenden zijn betrokken: overheidsinstanties, de particuliere sector, andere NGO’s en maatschappelijke organisaties, academici, de media en individuele partijen zoals studenten en huisvrouwen. De NGO richt zich voornamelijk op rivierafvalbeheer, het verminderen van voedselafval en plastic voor eenmalig gebruik, duurzaam toerisme en het geven van trainingen op gebied van circulaire economie.

Een van de opvallende mijlpalen van Greeneration is het Zero Waste-initiatief, waarbij elk jaar leiders binnen elke stad bij elkaar komen om de uitdagingen voor een toekomst zonder afval te bespreken.

Sinds 2016 is Greeneration Foundation ook een vooraanstaand voorstander van de circulaire economie en heeft ze voorstanders en belanghebbenden op dit gebied samengebracht. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de Indonesische regering het concept omarmde. Ook het River Plastic Pollution Initiative van Greeneration Foundation heeft veel aandacht gekregen vanwege de inspanningen om plasticvervuiling in rivieren tegen te gaan.

Uitdagingen in het verschiet

De snelle groei betekent wel dat Stichting Greeneration steeds meer behoefte heeft aan duurzame financiering, zei Junerosano.

“We hebben nu al het gevoel dat het als organisatie zonder duurzame financiering moeilijk is om door te gaan,” zei hij. De financiering van Greeneration Foundation is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder internationale ontwikkelingsorganisaties, lokale filantropen en de particuliere sector, evenals de Indonesische overheid. Junerosano probeert echter de financiering door individuele donateurs te verhogen door ten minste 4% van de Indonesische bevolking over te halen om elke maand een donatie te doen. Greeneration Foundation lanceerde in 2022 ook het Green Fund Digital Philanthropy-initiatief waarmee veel programma’s in Indonesië ondersteund kunnen worden via de milieupartnerschappen van de NGO.

“Er zijn veel initiatieven, veel hoofdrolspelers, veel activiteiten, veel inspirators tot verandering, technologie en innovatie,” zei Junerosano. “Maar wat we missen zijn de middelen: hoe het idee te financieren, het te repliceren en er dan voor te zorgen dat de oplossing zich sneller verspreidt dan het probleem.”

Sinds de oprichting in 2006 heeft Greeneration Foundation gefungeerd als stuwende kracht achter verandering in het milieu-ecosysteem van Indonesië door het stimuleren van mondigheid van gemeenschappen, educatieve activiteiten en samenwerkingsverbanden.

Blik naar de toekomst

Junerosano is positief gestemd over de toekomst.

“Ik ben ook maar een mens, met eigen emoties en met eigen grenzen wat betreft het werk dat ik kan verzetten,” geeft hij toe. Tijdens moeilijke momenten vertrouwt hij echter op zijn overtuiging dat succes ligt in het op positieve wijze actie ondernemen, ongeacht de uitkomst.

“Als activisten zoals wij ons alleen op succes richten, zullen we erg teleurgesteld en uitgeput raken. Dus richt ik me alleen op wat ik in handen heb. Ik maak gewoon plannen en blijf er positief over. Ik denk dat dat ervoor zorgt dat ik doorga.”

Als u zich geïnspireerd voelt door de doelstelling van ACTAsia en mee wilt helpen zorgen voor een positieve verandering, overweeg dan om een donatie te doen. Uw bijdrage draagt direct bij aan onze inspanningen en zorgt voor duurzame verandering op de lange termijn. Bij voorbaat heel veel dank als u wilt helpen dichterbij ons doel te komen om een betere toekomst te garanderen voor dieren, mensen en onze planeet. Doneren kan hier.

 

 

Pei Su is een Chinese sociologe en medeoprichter en Chief Executive Officer van ACTAsia, een internationale NGO die in 2006 is opgericht. Ze is een groot voorstander van educatie en training als het belangrijkste middel voor het bereiken duurzaamheid op de lange termijn. Haar doel is om mensen te inspireren om de wereld die we delen te begrijpen en te waarderen, en om verantwoordelijkheid te nemen voor de bescherming en het behoud van al het leven en het milieu.