Op de Dag van de Aarde koers zetten richting een afvalvrije wereld

“Het vieren van de Dag van de Aarde is vaak de eerste milieuactie voor veel mensen”, zegt Kathleen Rogers, de voorzitter van Earthday.org.

Earth Day, de Dag van de Aarde, is meer dan een jaarlijkse dag van bewustwording. De Dag van de Aarde wordt wereldwijd gevierd op 22 april en trekt meer dan een miljard mensen van alle leeftijden in bijna 200 landen. De Dag van de Aarde moedigt mensen wereldwijd aan om samen te komen en actie te ondernemen voor een gezondere planeet om een duurzamere wereld en een betere toekomst te creëren.

“Het vieren van de Dag van de Aarde is vaak de eerste milieuactie voor veel mensen”, zegt Kathleen Rogers, de voorzitter van Earthday.org.

Dit is het vierde jaar dat ACTAsia Dag van de Aarde-activiteiten organiseert. We zijn erg blij dat 196 scholen hebben deelgenomen aan ons Dag van de Aarde-programma als onderdeel van het Caring for Life (CFL)-onderwijsprogramma van ACTAsia. Leerlingen van de kleuterschool tot en met de middelbare school waren actief betrokken.

 

a group hold a banner
De Dag van de Aarde moedigt mensen wereldwijd aan om samen te komen en actie te ondernemen voor een gezondere planeet om een duurzamere wereld en een betere toekomst te creëren.

 

De aarde versus plastic

Het wereldwijde Dag van de Aarde-thema voor 2024 was “Planet versus Plastics”, met als doel mensen bewust te maken van de schadelijke gevolgen van plasticvervuiling voor de gezondheid van mens en planeet. Eerdere Dag van de Aarde-evenementen hadden betrekking op een reeks milieukwesties, van klimaatverandering en schone energie tot de bescherming van diersoorten en de voordelen van het planten van bomen.

Dit jaar ligt de focus op een historisch VN-verdrag over plastic, waarover naar verwachting eind 2024 overeenstemming wordt bereikt. Meer dan 50 landen hebben opgeroepen tot een einde aan plasticvervuiling tegen 2040. De organisatoren van de Dag van de Aarde willen echter verder gaan en roepen op tot een vermindering van 60% in de productie van alle plastics tegen 2040.

 

children's drawings of the Earth
Dit jaar ligt de focus op een historisch VN-verdrag over plastic, waarover naar verwachting eind 2024 overeenstemming wordt bereikt.

Activiteiten met als thema “afvalvrij”

In antwoord op de recente oproep van het Chinese Ministerie van Onderwijs voor “groen en CO2-arm onderwijs op lagere en middelbare scholen” en om het ecologisch bewustzijn in China te stimuleren, voerde ACTAsia “Zero Waste”-activiteiten uit in lijn met het Dag van de Aarde-thema van dit jaar.

Dit jaar nam een recordaantal scholen, clubs en organisaties deel aan de activiteiten tussen 22 en 26 april. ACTAsia had ook de eer om ook twee online schoolpartners te betrekken waarmee grote aantallen kinderen op het platteland konden worden bereikt en zo een nog groter resultaat kon worden geboekt. ACTAsia deelde haar Caring for Life (CFL) onderwijshulpmiddelen in de vorm van een toolkit met scholen en clubs in heel China. De lesplannen stimuleerden “leren door doen” om zo situaties te creëren waarin kritisch denken werd gestimuleerd, wat leidde tot een verbeterde leerervaring.

CFL is een uniek zesjarig programma voor alle basisschooljaren. Het omvat sociaal welzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid, dierenwelzijn en milieukwesties en erkent de onderlinge afhankelijkheid van alle levende wezens. Het CFL-programma werkt nauw samen met leraren en onderwijsautoriteiten.

ACTAsia heeft als doel om het CFL-onderwijsprogramma voor elk kind op te nemen in het nationale lesprogramma in China. Het Dag van de Aarde-evenement biedt scholen en clubs in China de gelegenheid om deel te nemen aan de lerarentraining en om de toolkit van ACTAsia te gebruiken als voorproefje van de volledige cursus, waardoor discussie, deelname aan en gebruik van de cursus worden aangemoedigd.

 

facts and figures graphic
Onze deelname aan de Dag van de Aarde in cijfers

Hoe wij “afvalvrij” onder de aandacht brengen

De toolkit van het CFL-team van ACTAsia bood leuke en boeiende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen die de kinderen aan het denken zetten. Een van deze activiteiten was een schattenjacht waarbij leerlingen werden bevordererd tot ontdekkingsreizigers die de grenzen van tijd en ruimte overschreden, inzicht kregen in de wijsheden van oude beschavingen op het gebied van milieu en ervoeren hoe leuk het is om afval te gebruiken met als doel om afvalvrij te worden. Ook was er een activiteit waarbij de leerlingen een rollenspel speelden waarbij ze met een tijdmachine door verschillende periodes van de geschiedenis konden reizen om zo getuige te zijn van de evolutie van afvalverwerking en milieubewustzijn.

Een andere activiteit vroeg de leerlingen om “eco-detectives” te worden en de waarheid achter afval te ontdekken met behulp van vragenlijsten en leuke weetjes. Er waren ook verschillende praktische activiteiten met creatieve recycling voor catwalkevenementen en composteren in de praktijk.

Reactie van een leerkracht na de activiteiten

We waren erg blij met deze terugkoppeling van een van de leerkrachten:

“Als lerares Chinees op een basisschool maakte ik kennis met deze themales. Ik onderwees kinderen deze les voor de eerste keer. Aanvankelijk was ik bezorgd over of het bij de kinderen wel zou overkomen, omdat termen als “broeikaseffect” of “CO2-arm leven” zelden in hun dagelijks leven voorkomen. Maar gelukkig werden de kinderen steeds nieuwsgieriger en raakten ze steeds meer betrokken naarmate de les vorderde. Ze stelden inzichtelijke vragen, zoals “Wat is het verband tussen het klimaat en de aarde?” “Is een broeikas een grote kamer?” “Wat is CO2-arm?”Hun enthousiasme en hun besef dat ze een verschil konden maken in het beschermen van de aarde gaf mij hoop voor de toekomst.”

Ervaringen van leerlingen naar aanleiding van de evenementen

“De Dag van de Aarde-les leerde me dat menselijke activiteiten een aanzienlijke invloed kunnen hebben op ecosystemen. Plastic zakken produceren witte vervuiling; ontbossing vermindert het aantal planten. De jacht op dieren vermindert het aantal dieren. Al deze activiteiten hebben een grote invloed op de voedselketen. Als leerling van groep 6 realiseerde ik me de kracht van individuele acties bij het beschermen en herstellen van het ecosysteem, zoals het vermijden van afval en het hergebruiken van plastic tassen.”

a teacher and class of children
De toolkit van het CFL-team van ACTAsia bood leuke, boeiende en tot nadenken stemmende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Hoe de Dag van de Aarde wereldwijd een verschil maakt

Voor ACTAsia is het goed nieuws dat het thema van dit jaar, Zero Waste, zo goed werd ontvangen. De lessen werden als boeiend ervaren en de kinderen werden erdoor aan het denken gebracht. Met het CFL-programma kon ACTAsia in de regio enorm veel bereiken. Dat ging met behulp van activiteiten als het maken van miniatuurvijvers met de kleuters tot het ontwikkelen van afvalstrategieën en kritisch denken over de planeet met de hogere klassen.

Op mondiaal niveau maakt de Dag van de Aarde echt een verschil. Binnen een paar jaar na de eerste Earth Day in 1970 was het Amerikaanse Environmental Protection Agency opgericht en waren verschillende milieuwetten – zoals de Clean Air Act – opgesteld of aanzienlijk aangescherpt. Meer recente gebeurtenissen zijn onder andere het planten van honderden miljoenen bomen, het ondersteunen van boeren met duurzame landbouwpraktijken en het starten van klimaatprojecten over de hele wereld.

ACTAsia is vereerd om bij te kunnen dragen aan de invloed van de Dag van de Aarde. Samen kunnen we ons richten op het creëren van bewustwording, verandering inspireren en een betere band met de natuur bewerkstelligen.