Earth Day 2022

Aandacht voor de gevaren van plasticvervuiling voor dieren, mensen en het milieu

Na het succes van ACTAsia’s eerste bijdrage aan Earth Day vorig jaar kon ACTAsia hierop voortbouwen met een reeks nieuwe activiteiten, lesmaterialen en wedstrijden voor kinderen en leerkrachten in onze Pionierscholen.

Earth Day wordt op 22 april wereldwijd gevierd en is een gelegenheid voor landen om hun steun te betuigen aan de wereldwijde milieubescherming. Meer dan 1 miljard mensen op scholen, universiteiten, op het werk en in gezinnen steunen het initiatief, omdat Earth Day het opkomen voor het milieu vooropstelt.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar het zijn waarschijnlijk de jongeren die er het meest mee te maken zullen krijgen. De volgende generatie voorlichten en inspireren met betrekking tot het milieu, biodiversiteit en de noodzaak van duurzaamheid is de sleutel tot het bereiken van blijvende en ingrijpende verandering.

Aandacht voor de problematiek van de plasticvervuiling  

Dit jaar is het de 52e keer dat Earth Day plaatsvindt. ACTAsia richtte zich op het thema “Plasticvervuiling” als weerspiegeling van de internationale en binnenlandse aandacht voor het gevaar van plastic in ons milieu.

Plasticvervuiling nam een centrale plaats in tijdens de vijfde zitting van de recente Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA5). Het doel van deze top was het aanpakken van de wereldwijde plasticverontreiniging en het bespreken van het tot stand brengen van een eerste wereldwijd verdrag om de plasticcrisis op te lossen. Hoewel plastic ons leven aanzienlijk heeft vergemakkelijkt, heeft het ook ernstige milieuproblemen veroorzaakt. De productie en de vervuiling door plastic dragen bij aan drie mondiale crises die tot een ramp kunnen leiden als er niets aan wordt gedaan. Dit zijn klimaatverandering, de aantasting van de natuur en milieuvervuiling. Volgens een rapport dat in 2021 door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties is gepubliceerd, heeft de wereld tussen 1950 en 2017 ongeveer 9,2 miljard ton plastic geproduceerd, waarvan er minder dan 10% is gerecycled, en er ongeveer 7 miljard ton plastic afval is geworden. Verwacht wordt dat tegen 2040 jaarlijks wereldwijd ongeveer 710 miljoen ton plastic afval in de natuur zal worden weggegooid.

Welke activiteiten waren er dit jaar op Earth Day?

Van 11 tot 22 april werden scholen in China uitgenodigd om belangrijke concepten van klimaatverandering en biodiversiteit ter sprake te brengen met behulp van lesmateriaal en activiteiten toegespitst op de leeftijd van de kinderen. Hiermee kon duidelijk worden gemaakt hoe gemakkelijk het is om verantwoordelijkheid van burgers en probleemoplossing in het dagelijkse schoolleven op te nemen. ACTAsia maakt gebruik van leren door doen om zo de leerervaring te vergroten en de kans te bieden om kritisch te leren denken.

51 onderwijsinstellingen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Earth Day-activiteiten van dit jaar. Docenten werden aangemoedigd een clip te vertonen van de korte film Microplastics Madness, waarin de gevaren van microplastics worden belicht. Deze microplastics, die minder dan 5 mm lang zijn, kunnen schadelijk zijn voor oceanen en voor het leven erin. De herkomst van microplastics is verscheiden. Het komt onder meer van groter plastic afval dat in kleinere stukjes uiteenvalt en aanwezig is in allerlei producten zoals cosmetica, synthetische kleding en plastic zakken en flessen. Veel van deze producten komen via afval gemakkelijk in het milieu terecht. ACTAsia heeft onlangs samengewerkt met de organisatie voor milieu-educatie die de film heeft gemaakt, Cafeteria Culture, voor een speciale vertoning afgelopen zomer voor leraren op onze Pionierscholen. ACTAsia zorgde voor de vertaling van de film in het Chinees en stelde Cafeteria Culture zo in staat hun boodschap verder over Azië te verspreiden. Voor ACTAsia was er geen beter moment dan Earth Day om deze film onder de aandacht van de leerlingen te brengen.

Er ontstonden enkele serieuze discussies met de oudere leerlingen, onder meer over het belang van SeaVax-boten, drone-zeeschepen die de strijd tegen plastic afval aangaan door plastic uit het noorden en zuiden van de Stille Oceaan te filteren, te versnipperen en te reinigen. Voor de jongere leerlingen was er een interactieve straatafvalbingo en een spelletje “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” gebaseerd op het milieu, waarvoor veel belangstelling bestond. Dit jaar waren er ook een aantal leuke praktische activiteiten, waaronder het maken van een t-shirtzak zonder te naaien.

ACTAsia lanceert wedstrijden voor Earth Day 2022

ACTAsia wilde de leerlingen en docenten echt betrekken en lanceerde dit jaar een wedstrijd voor de beste korte video en de beste foto. De deelnemers werden uitgenodigd om een reeks emoties vast te leggen terwijl de leerlingen deelnamen aan de Earth Day-activiteiten. De beste zes inzendingen zullen te zien zijn op de sociale mediakanalen van ACTAsia, waardoor deelnemers de kans krijgen zich aan te sluiten bij een netwerk van gelijkgestemden en ze hun school op een internationaal platform kunnen promoten.

Interactief leren voor maximaal resultaat

Leerkrachten werden ook uitgenodigd om de kinderen een reeks vragen te stellen als onderdeel van de Earth Day-activiteiten, waarmee de leerlingen gestimuleerd werden om met de onderwerpen aan de slag te gaan. Deze vragen waren onder meer:

    – Welke nieuwe kennis heb je opgedaan over het beschermen van de planeet?

    – Wat zijn de problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd?

    – Is er iets wat je kunt doen om onze planeet te helpen?

    – Wat ga je veranderen aan je gedrag?

    – Als jij de leider van jouw land was, hoe zou je dan de planeet beschermen, klimaatverandering aanpakken, plasticvervuiling tegengaan en dierenwelzijn verbeteren?

    – Hoe kun je je ouders helpen om een wezenlijk verschil teweeg te brengen?

Door met deze vragen aan de slag te gaan, leerden de kinderen over de schade die plastic dat we iedere dag gebruiken aanricht en werden ze ook aangemoedigd om actie te ondernemen om de CO2-uitstoot te helpen verminderen en de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Eenmaal bewust gemaakte kinderen zullen op hun beurt positieve veranderingen teweeg brengen en de uitdagingen aangaan en de problemen aanpakken waarmee alle ecosystemen op aarde op dit moment worden geconfronteerd.

 

Aantal kinderen dat betrokken is bij de Earth Day-evenementen

Meer dan 23 000 kinderen namen deel aan 544 lessen over klimaatverandering of biodiversiteit. Ongeveer 370 klassen namen online deel via het digitale platform Hu+ om zo hun lessen over klimaatverandering en biodiversiteit te delen met klassen op het Chinese platteland.

 

ACTAsia’s oprichter Pei vat het cruciale belang van het onder de aandacht brengen van Earth Day samen 

Microplastics zijn in toenemende mate aanwezig in het maritieme milieu en wetenschappers hebben plasticdeeltjes aangetroffen in een breed scala van diersoorten, van kleine schaaldieren tot vogels en walvissen. Nieuwe studies tonen aan dat microplastics ook schadelijk zijn voor menselijke cellen. Veel kinderen en consumenten zijn zich er niet van bewust dat hun dagelijkse gewoonte om grote hoeveelheden plastic te kopen en te gebruiken zo’n schadelijk effect heeft op de gezondheid van dieren, mensen en het milieu. We zijn blij dat we met ons jaarlijkse Earth Day-evenement docenten hebben kunnen opleiden en duizenden kinderen hebben kunnen onderwijzen over de ernstige gevolgen van microplastics voor onze wereldwijde gezondheid.