Geschiedenis

ACTAsia is opgericht in 2006, met als doel om Aziatische culturen te helpen evolueren in zorgzame samenlevingen, met respect voor alle levensvormen.
Het is een geregistreerde non-profit organisatie met medewerkers en vrijwilligers in China en andere delen van de wereld. Velen van hen hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van dierenwelzijn en educatie, opgedaan gedurende werkzaamheden voor internationale dierenbeschermingsorganisaties.

Visie

We hebben Aziatische samenlevingen voor ogen, die compassievol en ecologisch bewust zijn, respectvol omgaan met alle vormen van leven en de wereldbevolking bijstaan in het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Missie

Door educatie bevorderen we compassie met dieren, goedheid jegens mensen en respect voor het milieu in China en andere Aziatische landen.