Waarom educatie voor dierenartsen?

Dierenartsen hebben een achtergrond in dierenwelzijn, en zullen daarom een beter begrip hebben van dieren als wezens met gevoel dan het gewone publiek. Dierenartsen die getraind zijn in moderne en diervriendelijke behandelingsmethoden zullen meer compassie hebben met zwerfdieren en de daarbij behorende problemen. Ze zijn ook in de ideale positie om het publiek voor te lichten over adequate zorg voor huisdieren, rabiespreventie en sterilisatie.

Huisdieren, geen ongedierte

De meeste Chinese dierenartsen zijn opgeleid als veearts. De veterinaire zorg voor huisdieren is pas de laatste jaren opgekomen. Honden en katten werden tot voor kort beschouwd als ongedierte en met achterdocht en angst bekeken, vooral door kinderen en hun ouders. Groepen zwerfhonden en -katten worden gezien door heel China en worden door de overheid als een bedreiging voor de volksgezondheid die geëlimineerd moet worden. Grootschalige, brute ruimingsacties zijn dan ook gebruikelijk.

Waarom hebben Chinese dierenartsen aanvullende training nodig?

In China genieten dierenartsen niet veel aanzien. Vaak hebben ze geen universitaire opleiding.  Operatietechnieken zijn zo ouderwets dat zelfs het toedienen van verdoving voor een operatie geen standaard procedure is. Ook postoperatieve infecties komen vaak voor. De noodzaak voor meer training is duidelijk.

Onze doelen voor professionele educatie

  • Verminderen van zwerfdierenpopulaties en het aantal in de steek gelaten huisdieren.
  • Verminderen van conflicten tussen mens en dier.
  • Verhogen van het percentage honden dat ingeënt wordt tegen hondsdolheid, en daardoor ruimingsacties voorkomen.
  • Dierenartsen helpen om betere behandelprotocollen te ontwikkelen en een betere reputatie te verkrijgen.
  • Huisdiereneigenaren helpen om toegang te krijgen tot betere medische zorg voor hun huisdier.
  • Dierenartsen hun rol als opvoeders in de maatschappij te laten zien en innemen.
  • Door het trainen van dierenartsen, bewustwording vergroten over het welzijn van dieren.
  • Dierenartsen opleiden tot gecertificeerde trainers zodat ze zelf hun collega’s kunnen opleiden in betere veterinaire zorg.