Dierenartsen en andere professionals op het gebied van dieren, zijn in de ideale positie om een verschil te maken voor dierenwelzijn in China. Hoewel dierenartsen in China leren hoe ze vee moeten behandelen, is hun opleiding niet gericht op huisdieren. Maar omdat huisdieren meer geaccepteerd worden in de huidige Chinese samenleving en er zwerfdierenpopulaties ontstaan die onder controle gehouden moeten worden, is er meer expertise nodig.

‘Cure with Care’ is ACTAsia’s veterinaire trainingsprogramma, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Vets Beyond Borders Australië. De focus is op gezelschapsdieren en de leermodules omvatten: moderne sterilisatie technieken, humaan zwerfdierenbeleid, het belang van vaccinaties tegen hondsdolheid, humane euthanasie en voorlichting aan huisdiereigenaren.

Dierenartsen van Vets Beyond Borders geven de training, met als uitgangspunt dat mens en dier in harmonie met elkaar kunnen leven. We verbreiden de invloed van ons programma door dierenartsen op te leiden tot trainers, zodat ze hun nieuw verworven kennis met andere professionals in China kunnen delen.