De noodzaak voor Humane Educatie in China

China’s bevolking van 1,35 miljard mensen is meer dan 20% van de wereldbevolking en groter dan de Verenigde Staten en Europa samen. De consumptie van natuurlijke bronnen en dierlijke producten in China groeit in rap tempo, en het land heeft de hoogste uitstoot aan broeikasgassen.

Industrieën verhogen hun productie om aan de omvangrijke en groeiende vraag in binnen- en buitenland te voldoen. Daarbij zijn bedrijfsbelangen en winst vaak belangrijker dan zorgen over onze planeet en het welzijn van mens en dier. De meest kwetsbaren worden het meest uitgebuit.

Waarom richt ACTAsia zich op Humane Educatie?

Uitbuiting en wreedheid in China hebben diepgewortelde oorzaken in de maatschappij. Welzijnsorganisaties hebben slechts matig succes gehad met kortdurende, confronterende campagnes om deze problemen aan de kaak te stellen. Veel Chinezen hebben bijvoorbeeld simpelweg het besef niet dat dieren pijn, angst en plezier kunnen ervaren. Velen zijn zich niet bewust van de cruciale relatie tussen gezondheid en het milieu. Een andere, lange-termijn aanpak is nodig die het fundament legt voor meer mededogen.

Humane Educatie helpt mensen om hun eigen motivatie voor verandering te ontdekken. Het moedigt mensen aan om onafhankelijk te denken en de gevolgen van hun keuzes te begrijpen.  Het cultiveert de goedheid en compassie die in aanleg bij iedereen aanwezig zijn. Wanneer een gemeenschap medemenselijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft, is er hoop dat toekomstige generaties zich ontfermen over de zwakkeren in de samenleving en zorgvuldige beheerders van de natuur zijn.

Wat is de link tussen Humane Educatie en dierenwelzijn?

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die geleerd hebben om voor dieren te zorgen, meer verantwoordelijke en compassievolle leden van een maatschappij zijn. Door te leren dat het belangrijk is om de zwaksten binnen hun eigen gezin te beschermen, zullen kinderen eerder opgroeien tot empathische en respectvolle volwassenen.