ACTAsia’s baanbrekende programma “Caring for Life” werd drie jaar geleden geïntroduceerd op openbare scholen in China. Het werd beter ontvangen dan we durfden dromen en is een doorslaand succes.

Sinds 2012 werken we met Chinese schoolbesturen samen om de begrippen empathie en compassie invulling te geven bij kinderen. Onze humane educatie cursus is de eerste in zijn soort die opgenomen is in het officiële lesprogamma van Chinese openbare scholen.

“Caring for Life” inspireert al duizenden kinderen, ouders en onderwijzers om meer verantwoordelijk om te gaan met het milieu, en met de mensen en dieren waarmee we de wereld delen.

De cursus is ontwikkeld met de hulp van experts op het gebied van onderwijs en welzijn en wordt gedurende het hele lesjaar gegeven. De vijf onderwerpen, elk bestaande uit twee lessen, zijn

  • Respect voor Leven
  • Bewustzijn en gevoel van dieren
  • Verantwoord huisdierenbezit
  • Veilige omgang met dieren
  • Compassie en empathie

Deze lessen zijn ook aangepast voor kinderen in een andere leeromgeving zoals wijkcentra, clubs en zomerkampen.  Nu steeds meer scholen zich aanmelden voor deelname, werken we samen met beleidsmakers en schoolhoofden om meer kinderen te bereiken in nieuwe schooldistricten als onderdeel van ons driejarenplan. Om aan de vraag te voldoen, trainen we jaarlijks honderden nieuwe Humane Onderwijzers.