Enige vriend van zwerver voor zijn ogen wreed gedood

De dakloze man en zijn metgezel leefden al lange tijd samen op straat, zonder problemen te veroorzaken. Toen de man geen antwoord kon geven op vragen van de twee agenten, hakten zij tien minuten lang op zijn hond in tot het dier dood was. Dit alles gebeurde terwijl de dakloze en sprakeloze man zijn hond nog aan lijn had. Er waren tientallen omstanders, waaronder kinderen, maar niemand durfde in te grijpen.

ACTAsia heeft direct een protestbrief gestuurd naar het gemeentebestuur, ondertekend door 67 Chinese dierenbeschermingsorganisaties. Daarin riepen we op tot het nemen van maatregelen tegen de betreffende politieagenten en voor het voorkomen van dergelijke incidenten in het belang van mens en dier. Ook hebben we de media ingelicht om meer begrip te kweken voor de kwetsbare daklozen en de troost die ze als uitgestotenen van de maatschappij vaak  vinden in de eveneens kwetsbare zwerfdieren. De berichten leidden tot heftige reacties bij het Chinese publiek.

Dagelijks bereiken ons afschuwelijke voorbeelden van de brute behandeling van de zwakkeren in de Chinese samenleving. De enige reden dat we u dit treurige incident melden, is dat het de noodzaak aantoont van ons werk in China.
We hebben nog een lange weg te gaan, maar als we dit soort wreedheden in de toekomst willen voorkomen, moeten we nú actie ondernemen. Met uw hulp kunnen we:
– dierenmishandeling aan de kaak blijven stellen,
– ons educatieproject op scholen over respect voor dieren en mensen voortzetten, en
– doorgaan met het strijden voor de aanname van een dierenbeschermingswet.